Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002562010SOSYOLOJİ KURAMLARIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
18.yüzyıldan bu yana öğrencilere sosyoloji tarihini ve sosyolojik düşünceleri tanıtılmaktadır.. Böylece sosyal olay ve olguları tanımlama ve farklı perspektiflerden değerlendirebilme yapabilme becerisi kazandırma amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nimet ÖNÜR
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli toplumsal olaylarını yorumlama imkanı verecek sosyolojik düşünce tarihinin örnek temsilcilerini tanıma
2Farklı kuramlarla öğrencilerde, toplumların kültürel, siyasal ve ekonomik, vb. kurumsal işleyişini farklı biçimlerde tanımlama ve irdeleme biçimleriyle düşünme zenginliği elde etme
3Toplumun kurumsal düzenlenişinin ard alanındaki dönemin ekonomik, toplumsal ve politik olaylarını okumaya becerisi kazanma. Gelecekteki olası toplumsal olaylar hakkında öngörü ve tahmin edebilme becerisi kazanma
4Ulusal ve küresel dünyada günümüzün gelişmelerini, meydana gelen olaylarını ve sorunlarını takip etme, yorumlama, a becerisi edinme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ulusal ve küresel dünyada günümüzün gelişmelerini, meydana gelen olaylarını ve sorunlarını takip etme, yorumlama, yorumlama becerisi sağlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyolojinin tarihi, aydınlanma felsefesi ,pozitivizm,ve endüstri ilişkileri içinde sosyolojinin yeri ve önemi, “bir bilim olarak sosyoloji”
2Klasik sosyoloji geleneği: A. Comte, Durkheim,S.Simon, Proudhon, vb.
3Marx-Kapitalizm -yabancılaşma
4M.Weber, W.Pareto,
5Amerikan Sosyolojisi:Yapısal İşlevselcilik R. Metron, T. Parsons,vb.
6Çatışma Kuramı:Dahrendorf. G. Simmel
7Chicago Okulu:Sembolik Etkileşimcilik G.H.Mead, Blumer, Gofman,vb
8VİZE SINAVI
9Feminizm: modern ve postmodern dönemde feminizm ve feminizmin türleri ve açılımları
10Eleştirel Kuram, Frankfurt Okulu, Oryantalizm
11Modernizm ve postmodernizm
12Postmodernizm ve postyapısalcılık alanın temsilcileri
13Nietzche M.Foucault, J.Derrida, R,Rorty
14Postmodern sanat ve edebiyat.
15Genel değerlendirme.
16Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aron, R.(1986)Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, İş Bankası Yayınları. Tolan,B.(1982)Toplumbilimlere Giriş Swingewood,A.(1998)Sosyolojik Düşüncenin Evreleri,Bilim Sanat Yay. Ankara. Turner,P.S.(1997)Social Theory and Sociology, Black Well Publishing, Walters,M. (2005)Feminism:A Very Short Introduction, Oxford Üniversity Press ,Oxford. Lyotart, J. F. (1997) “Postmodern Durum” (Çev. Ahmet Çiğdem) Vadi Yayınları, , Ankara Waters,M.(2000)Globalization,Routledge,Cornwall,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması14342
Proje Hazırlama9218
Proje Sunma9218
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1  5        5    
ÖÇ2   5          4 
ÖÇ3     5      5   
ÖÇ45      4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr