Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003272003RADYODA PROGRAM YAPIMIZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı radyo program metni yazmayı ve yayına hazırlamayı öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Huriye Kuruoğlu
Öğrenme Çıktıları
1 4.Duygu ve düşüncelerini, radyo program metni haline getirerek ifade etme becerisi kazandırmak
2Öğrenme Çıktıları 1.Radyo yayıncılığı ve işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
3 2.Radyo yayıncılığı alanında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
4 3.Radyo programı hazırlayabilme konusunda yaratıcılık becerisi kazandırmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 1 Radyonun önemi ve işlevleri VARVAR
2 2 Radyonun temel öğeleri: Sesler, kelimeler, müzik ve sessizlik VARVAR
3 3 Radyonun ve radyo dinleyicisinin özellikleri. Sunumlar ve DJ tipleri VARVAR
4 4 Yapıma hazırlık ve organizasyon. Karar, Araştırma ve Öneri aşamaları. Program yapımında kullanılan malzemeler VARVAR
5 5 Yazılı metni olmayan programlar VAR
6 6 Seslendirme ve Kurgu aşaması VARVAR
7 7 Öğrencilerin program metinlerinin değerlendirilmesi VARVAR
8 8 Arasınav (Vize) VAR
9 9 Program metinlerinin seslendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar VARVAR
10 10 Radyo haberinin olumlu ve olumsuz yönleri. Haber odası, haber kadrosu, haberin hazırlanması, ve sunumu VARVAR
11 11 Magazin programları. Süre. Zamanlama. İpuçları ve sunuşlar. Konu yelpazesi. Dinleyici katılımı. Müzik seçimi ve efektler. VAR
12 12 Tanıtım ve reklam programları. Müzik programları. Spor programları VAR
13 13 Belgeseller incelemeler. Materyalin toplanması. Etki ve gerçeklik.. Müzik. Program düzeni. Sonuç . VAR
14 14 Dramalar. Fikir ve yapı. Diyalog. Efektler. Akustik. Yapım süreci VAR
15 15 Tartışma programları. Özel programlar ve Komedi programları VAR
16 16 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Huriye Kuruoğlu, Radyoda Yayın, Yapım ve Türler, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 Yardımcı Kaynaklar: Huriye Kuruoğlu, Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 M.Kaye & A.Poperwell; Radyo Dersleri, çev. Tuğrul Yılmaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Sunma144
Proje Hazırlama11515
Proje Tasarımı /Yönetimi51050
Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14               
ÖÇ2             5  
ÖÇ3              5 
ÖÇ4               5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr