Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10820101T11344İLETİŞİM HUKUKUZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İletişim hukukunun temel kavramları, kural ve kurumları hakkında temel bilgilerin, Türk hukukunda haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi, yazılı basın rejimi, haberleşme özgürlüğü, yazılı basın kurumlarının hukuk ve yönetim yapıları, yazılı basın alanında hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, hukuk ve ceza davaları konusunda temel hukuki düzenlemelerin öğretilmesi Kamusal ve özel radyo ve televizyon yayıncılığının hukuki sürecini, düzenleyici kurum ve kuruluşları öğretmek Sinema ve internet rejimi ve hukuki mevzuatı öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi alan öğrenci, kitle iletişim rejimleri ve hukuki düzenlemeler konusunda genel kültür ve bilgi birikimi oluşturur.
2Bu dersi alan öğrenci, basın hukuku temelinde basın ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
3Bu dersi alan öğrenci, ulusal ve uluslararası alanda iletişim hukuku, ifade ve basın özgürlüğü konularındaki sorunlara çözüm geliştirir.
4Bu dersi alan öğrenci,kitle iletişim alanındaki bütün hukuki süreçleri, denetim mekanizmalarını, ilgili kurum ve kuruluşları ve işleyişini öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel insan hak ve hürriyetlerinden ifade ve basın özgürlüğünün kapsamını, kitle iletişim sistemlerinde hukuki düzenlemeleri, yazılı basın rejimindeki temel kavramları, dönemsel yayınları, basında ceza ve hukuk sorumluluklarını içeren yazılı basın rejiminin hukuki boyutlarını; Özel radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda hukuki süreçler ve RTÜK’ün yapısı; Kamu yayıncılığı konusundaki hukuki süreçler ve TRT’nin yapısı; Sinema rejimi ve sinemada denetim sistemi; İnternet rejimi ve internet yayıncılığında denetim sistemini belirleyen bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
1Kitle Haberleşmesi ve Haberleşme Özgürlüğü ile ilgili temel kavramların anlatılması Anlatım
2Haberleşme Özgürlüğünün tarihçesi, çeşitli siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü, Haberleşme Anlatım
3Özgürlüğünün düzenlenmesi ve sınırlandırılması Anlatım
4Basın Rejimi ve temel kavramlar - “basılmış eser”, “yayın”, “impressum” ve “tevdi yükümlülüğü” Anlatım
5Dönemsel Yayınlar, Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Boyutları, Basında Hukuk Sorumluluğu, Basında Anlatım
6Ceza Sorumluluğu ve “Basın Suçu” kavramı Radyo ve Televizyon Rejimi ve hukuki düzenlemeler Anlatım
7Ara Sınav
8Kamu yayıncılığı ve TRTAnlatım
9Özel radyo televizyon yayıncılığı RTÜK ve hukuki düzenlemeler Anlatım
10Reklamlar ve reklam mevzuatı Anlatım
11Farklı dil ve lehçelerde yayınlar Anlatım
12Sinema rejimi ve hukuki düzenlemeler Anlatım
13Sinema rejimi ve hukuki düzenlemeler Anlatım
14İnternet rejimi ve hukuki düzenlemeler Anlatım
15FinalAnlatım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: İÇEL, Kayıhan ve ÜNVER, Yener (2009) ; Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul, Beta Basım Yayın Yardımcı Kaynaklar: ERMAN Sahir, ÖZEK Çetin; Açıklamalı Basın Kanunu ve ilgili Mevzuat, İstanbul Alfa Yayınları ÖZEK Çetin; Basın Özgürlüğünden Bilgilendirme Hakkına, İstanbul Alfa Yayınları ÇİFTCi, Ahmet (1999), Uluslararası Hukuk Açısından Radyo ve Televizyon Hukuku, Gazi İletişim Matbaası
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12323
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12323
Okuma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15        5      
ÖÇ25        5      
ÖÇ35        5      
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr