Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004492012BELGESEL FİLM YAPIMIZorunlu478
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Belgesel sinemanın yapısı, özellikleri, tarihsel süreçteki gelişimi incelendikten sonra; belgesel filmde yapım öncesi, yapım aşaması ve yapım sonrası süreçler dersin kapsamında uygulamalı olarak işlenmektedir. Ayrıca öğrenciler dönem içerisinde belgesel film projesi hazırlamayı öğrenerek, geleneksel ve çağdaş anlatıya uygun belgesel örnekleri izleyeceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr. Alev Fatoş Parsa
Öğrenme Çıktıları
11. Belgesel sinema yapım öncesi sürece hakim olma
22. Belgesel sinema yapım sürecini gerçekleştirme – film yapım yönetim
33. Belgesel film çekim sonrası - kurgu.
44. Belgesel ve kurmaca filmin niteliklerini ayırt etme.
55. Proje geliştirme ve üretim sürecinde yaşanan durumları görebilme, sorunlara çözüm üretebilme yeteneği kazanırlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Belgesel film alanında belgeselin yapısı, doğuşu ve tanımı, tarihsel gelişim süreci ile doğa belgeselleri, gerçekçi belgeseller, sosyal içerikli belgeseller, haber filmleri, propaganda belgeselleri gibi belgesel film türleri işlenmektedir. Örnek filmler izlettirilmektedir. Belgesel filmin özelliklerinin ardından, gerçeklik kavramı, belgeselin gerçeklikle ilişkisi irdelenirken dış dünyadaki gerçeklik, kameramanın gerçekliği ve alımlayan izleyicinin gerçeklik boyutu tartışılmaktadır. Bununla birlikte belgesel filmin üretimi öncesi süreçte yapılması gereken çalışmalara yer verilmektedir. Belgesel film senaryosunun nasıl geliştirilmesi gerektiği, kütüphane araştırması ve çekim yerlerinde ön araştırma bilgilerinin aktarılması, bilgi alınacak röportaj kişilerinin belirlenmesi, tahmini bütçenin hazırlanması ve destekçi kuruluşlarının saptanması vb. yapılması gereken teknik hazırlıklar aktarılmaktadır. Yapım/üretim aşamasında ise görüntünün doğası, ışık, renk ve görsel algılama terimlerinin açıklanmasının ardından, çekim aşamasında bilinmesi gereken bazı teknik/estetik özellikler aktarılmaktadır. Yıl sonunda 15 dakikalık bir belgesel film çalışması teslim edilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.Tanışma
1“Belge film - Belgesel filmin” tanımı ve sinema tarihindeki yeri Belgesel sinemanın doğuşu, gelişimi ve özellikleri Anlatım
2Belgesel sinema ve gerçeklik ilişkisinin sorgulanması. Belgesel film gösterimi.Anlatım
3Belgesel filmde amaç, konu, bakış açısının belirlenmesi ve ön araştırma süreci. Anlatım
4Belgesel filmde çekim aşaması ve çekim estetiği. Öğrenci belgesel film örneklerinin gösterimi.Anlatım
5Belgesel filmde çekim aşaması ve çekim estetiği üzerine kamera ile teknik ve estetik öğelerin uygulamalı anlatımıAnlatım
6Belgesel filmde röportaj tekniklerinin anlatımı ve sesin önemi. Yapım sonrası sürecin işlenmesi. Kurgu teknikleri ve ses eşleme süreçlerinin anlatımıAnlatım
7Arasınav (Vize)Örnek medya metni çözümlemesi
8Bağımsız bir belgesel sinemacının konuk edilmesi ve filmlerinin gösterimi.Dönem Proje Sunumları
9Televizyon belgesellerinin tanımı ve işlevi. Belgesel film gösterimi.Dönem Proje Sunumları
10Belgesel sinemada yeni yaklaşımların ve akımlarının işlenmesi.Dönem Proje Sunumları
11Proje sunumları – Belgesel Sinemada alt türlerin incelenmesiDönem Proje Sunumları
12Proje sunumları - Belgesel Sinemada alt türlerin incelenmesiDönem Proje Sunumları
13Proje sunumları – Bağımsız belgesel film yönetmenlerinin incelenmesiDönem Proje Sunumları
14Proje sunumları – Bağımsız belgesel film yönetmenlerinin incelenmesiDönem Proje Sunumları
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Prof. Dr. Seyide Parsa, Abdülkadir Çetintahra (2000) Belgesel Film Yapım Teknikleri, Ege Üniversitesi Basımevi: İZMİR. KURUOĞLU, Huriye ve PARSA, Alev Fatoş (2017); Belgesel Filmde Zamanın Ruhu Belgesel Filmde Değişen Anlam ve Anlatım, Ankara: Detay Yayıncılık. PARSA, Alev Fatoş (2017); Belgesel Film Anlatısında Hikâye Anlatımı ve Senaryo Yazımı, (Belgesel Filmde Zamanın Ruhu içinde) ss.31-48, Ankara: Detay Yayıncılık. Yardımcı Kaynaklar: AUFDERHEİDE, Patricia (2007); Documentary Film, a Very Short Introduction, Oxford University Press. ASTON, Judith vd., (2017); I-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary, Columbia University Press. AUSTIN, Thomas ve JONG DE, Wilma (2008); Rethinking Documentary New Perspectives, New Practices, England: Open University Press. BAKER, Maxine (2006); Documentary in the Digital Age, Oxford: Focal Press. BARNOUW, Erik (1993); Documentary: A History of the Non-Fiction Film, New York: Oxford University Press. BARSAM, Richard (1996); Non-Fiction Film: Artificial History, Indiana University Press. BRUZZİ, Stella (2000); New Documentary: A Critical Introduction, London: Routledge. CERECİ, Sedat (1997); Belgesel Film, İstanbul: Şule Yayınları. KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılâp Yayınları. MAMET, David (1997); Film Yönetmek Üzerine, Çev: Gülnur Güven, Ankara: Doruk Yayımcılık. MASCELLİ, Joseph V. (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara: İmge Kitabevi. NICHOLS, Bill (2017); Belgesel Sinemaya Giriş, Çev. Duygu Eruçman, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. ÖNGÖREN, Simten Gündeş (1991); Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi ve Türkiye’ye Yansıması, İstanbul: Der Yayınları. PARSA, Seyide ve ÇETİNTAHRA, Abdülkadir (2000); Belgesel Film Yapım Teknikleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. RABİGER, Michael (1998); Directing The Documentary, Boston: Focale Press. ROTHA, Paul (2000); Belgesel Sinema, İzdüşüm Yayınları: İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Sunma13030
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma41040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13939
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13939
Okuma41248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 4              
ÖÇ2  5             
ÖÇ3   3   4        
ÖÇ4                
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr