Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003622012GRAFİKZorunlu367
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı medyadaki görsel iletişim kodlarını anlamayı sağlamak, görsel estetik, tasarım tarihi ve ana tasarım elemanlarıyla ilgili öğrenciyi bilgilendirmektir. Gazeteler, dergiler, afişler, fotoğraflar, karikatürler, amblemler, semboller, animasyonlar, web tasarımları vb. çözümlenmektedir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 1. Görsel iletişimin kodları ve sembolleri bilme
2 2. Grafiğin ana prensipleri bilme
3 3. Grafik düzenlemeleri analiz etme ve düzenleme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Görsel iletişimin önemi • Görsel iletişimin kodları ve sembolleri • Grafiğin ana prensipleri • Grafik düzenlemeleri analiz etme ve düzenleme • Grafik görme biçimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 1 Dersin genel tanımı Anlatım
2 2 İletişim kavramı, mesajın alıcıya ulaşamamasındaki sebepler, iletişim kurma nedenleri, grafik iletişimi. Yaratıcılık ve farklılık. Anlatım
3 3 Yazı ailesi, yazı karakterleri, grafik tasarımda sayfa, optik merkez, geometrik merkez, lekelendirme, görsel gürültü. Anlatım
4 4 Bir grafik tasarımın yapıtaşları ve özellikleri. Anlatım
5 5 Rengin fiziksel anlamı ve boyutu. Anlatım
6 6 Renk psikolojisi ve grafik tasarımdaki kullanımı. Anlatım
7 7 Grafik simgeler, semboller, amblem, logo, piktogram. Anlatım
8 8 Ara Sınav.
9 9 Göstergebilim ve göstergebilimsel çözümleme
10 10 Sinemada tasarım. Anlatım
11 11 Bir sayfanın anatomisi. Kitap kapağı tasarımı. Anlatım
12 12 Afiş Tasarımı Anlatım
13 13 Broşür, katalog, el ilânı tasarımı. Anlatım
14 14 Ambalaj tasarımı. Anlatım
15 15 örnekler Anlatım
16 16 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı /Malzemesi/Önerilen Kaynaklar Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: 1. Abdulgani Arıkan, Grafik Tasarımda Görsel Algı, Eğitim Akademi, Konya, 2008. 2. Adem Genç-Ahmet Sipahioğlu, Görsel Algılama, İzmir, Sergi Kıtabevi, 1990. 3. Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara, Dost Kitabevi, 1997. 4. Jose M.Paramon, Işık ve Gölge, Türkçesi: Erol Erduman, Ercan Tuzcular, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1997. 5. Dilek Bektaş, Çağdaş Grafik Tasarımının Gelişimi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1992. 6. Emin Aydın, Masaüstü Yayıncılık, Günce Yayınları, İstanbul, 1996. 7. Hatice Aslan Odabaşı, Grafikte Temel Tasarım, İstanbul, Cem Ofset Matbaacılık, 1996. 8. Haydar Çelik, Gravür Sanatı, Engin Yayıncılık, İstanbul, 1995. 9. Oktay Dursun, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi, İstanbul, Cem Ofset, 1998. 10. Namık Kemal Sarıkavak, Tipografinin Temelleri, Doruk Yayıncılık, İstanbul, 1997. 11. Ragıp İstek, Görsel İletişimde Tipografi ve Sayfa Düzeni, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13636
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma12224
Okuma8432
Rapor8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14413435541111511
ÖÇ21412311431111511
ÖÇ33511511331345511
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr