Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001702012SİYASET BİLİMİNE GİRİŞZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı; siyaset bilimine ilişkin temel kavramları ortaya koymak, iktidar, siyasi partiler, siyasi ideolojiler, meşruluk gibi temel kavram bilgilerini vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Şadiye Deniz
Öğrenme Çıktıları
1Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlayabilme
2Devlet aygıtının orijinini ve işlevlerini anlamlandırabilme
3Siyasal sistem, hükümet sistemlerinin temel ilkelerini anlayabilme
4Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri, medya gibi politik aktörleri açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset biliminin alanı, kapsamı, içeriği, iktidar, hükümet, siyasal sistemler, seçim sistemleri, devlet, egemenlik, demokrasi kavramları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Siyaset biliminin inceleme alanına giren kavramlara ilişkin temel bilgiler. Anlatım
2İktidar ve meşruiyet; siyasi iktidar kavramı. Anlatım
3Devlet; kökenleri, türleri ve kuramsal yaklaşımlar. Anlatım
4Egemenlik kavramı Anlatım
5Siyasi ideolojiler; ideolojinin tanımı, liberalizm, Marksizm. Anlatım
6Siyasi ideolojiler; sosyalizm, sosyal demokrasi, muhafazakarlık. Anlatım
7Demokrasi kavramı ve teorileri, Türkiye'deki demokrasi sorunları. Anlatım
8ARA SINAV
9Siyasal sistemler ve hükümet sistemleri Anlatım
10Siyasal sistemler ve hükümet sistemleri; başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter ve meclis hükümeti sistemi. Anlatım
11Seçim sistemleri; özellikleri, türleri ve Türkiye için seçim sistemi tartışmaları. Anlatım
12Siyasi partiler; kökenleri, sınıflandırılması. Anlatım
13Siyasetin aktörleri; kamoyu kavramı, ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar. Anlatım
14Siyasetin aktörleri; baskı grupları. Anlatım
15Genel değerlendirmeAnlatım
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKÇALI, Nazif; Siyaset Bilimine Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1989. KAPANİ, Münci; Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1989. SARIBAY, Ali Yaşar, Süleyman Seyfi Öğün; Bir Politikbilim Perspektifi, Asa Yayınları, Bursa, 1998. TÜRKÖNE, Mümtazer; Siyaset, Lotus Yayıncılık, İstanbul, 2003. YAYLA, Atilla; Siyaset Teorisine Giriş, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr