Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801003662013ALTERNATİF MEDYA VE HAK HABERCİLİĞİZorunlu367
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin, ana akım medyada seslerini duyuramayanların sesi olma iddiasındaki alternatif medyaların olanaklarını tanıması ve alternatif medyada kendine yer bulabilen cinsiyet, ırk, kültürel ve dini farklılıklara saygılı hak haberciliğinin gerekliliklerini benimsemesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Huriye Kuruoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Medyada ayrımcılıkla mücadele yöntemlerini ve insan haklarına saygılı haberciliğin gereklerini öğrenme.
2Teknolojinin alternatif medyalara sunduğu fırsatları tanıyabilme.
3Ayrımcılığın medyada hangi biçimler altında görünür olduğunu kavrayabilme.
4Yeni teknolojilerin muhalefet biçimlerini nasıl dönüştürdüğünü anlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Altenatif medya ve hak haberciğine ilişkin temel kavramlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Katılımcı Demokratik Medya Modeli
2Alternatif – Radikal Medya Kavramları
3Alternatif – Radikal Medya Kavramları
4Anaakım – Alternatif Medya Karşıtlığı
5Anaakım – Alternatif Medya Karşıtlığı
6Sivil Toplumun Gelişimi ve Medyanın Rolü
7Topluluk letişimi – Topluluk Radyoları
8Ara Sınav (Vize)
9Alternatif Medyanın Örgütlenmesi ve Sürdürülebilirliği
10İnsan Hakları ve Medya
11Ayrımcılığa Karşı Düzenlemeler
12Medyada Çocuk Hakları ihlalleri
13Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi
14Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri
15Yeni Teknolojiler Alternatif Medya için Fırsat mı
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: Anti-Homofobi Kitabı: Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, (haz: Ali Erol), Kaos GL Yayınları, Ankara LGBTT’nin Medyadaki 6 Aylık Seyri Raporu, Kaos Gl, Ankara, 2009. M.Emre Köksalan, Alternatif Televizyon: Olanaklar ve Uygulamalar, Punto Yayınları, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik5315
Proje Hazırlama11616
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1453453  55      
ÖÇ2453453      3   
ÖÇ3453453  44   44 
ÖÇ4453453      3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr