Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801002682013VİDEO FİLM YAPIMIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ders film sanatının yapı taşları olan çekim, sahne, sekans ayrımlarını uygulamalı olarak işlemektedir. Bu ders kapsamında film yapımının ve kamera çekim tekniklerinin yapısal ayrımlarını öğretmeye yönelik olarak, soyut ve somut kavramların çekim, sahne, sekans olarak uygulamalı çekimleri söz konusudur. Bu çekimler derslikte aynı gün izlenerek değerlendirilecek ve öğrencinin katılımıyla tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa
Öğrenme Çıktıları
11. Uygulamalı olarak film yapım sürecine hakim olma
22. Film yapım sürecine ait yapı taşlarını çekip uygulama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Kamera
Dersin İçeriği
Kısa tanıtım film çekimi, Sokak ve stüdyo röportajları, Aksiyon ekseni – 180 derece kuralı İkili takip çekimleri, Kaçma-kovalamaca sahne çekimleri vb. Çekimler gün içinde kamera ile çekilecek ve derslikte izlenerek değerlendirilecek ve öğrencinin katılımıyla tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriğini, amacını ve hedefini belirtme - grup çalışmasını belirlemeAnlatım
2Dijital kamera Canon XL1s ve üç nokta aydınlatmanın uygulamalı anlatımıAnlatım ve Uygulama
3E.Ü. tanıtım filmi çekimi ve izlenerek değerlendirilmesiAnlatım ve Uygulama
4Soyut bir kavram (sevgi) verilerek sahne çekimi ve izlenerek değerlendirilmesiAnlatım ve Uygulama
5Soyut bir kavram verilerek sahne çekimi ve izlenerek değerlendirilmesiAnlatım ve Uygulama
6Sokak röportajı çekimi ve izlenerek değerlendirilmesiAnlatım ve Uygulama
7Stüdyo röportajı çekimi ve izlenerek değerlendirilmesiAnlatım ve Uygulama
8Ara Sınav
9Film yapım ve uygulama teknikleri ile ilgili ders anlatımıAnlatım ve Uygulama
10Öğrenci ve profesyonel film örneklerini izlemeİzleme
11Aksiyon ekseninin / 180 derece kuralının örnek uygulama çerçevesinde işlenmesi ve izlenerek değerlendirilmesiAnlatım ve Uygulama
12İki farklı yönden gelen kişilerin takip çekimi ve izleyerek tartışmaAnlatım ve Uygulama
13Somut nesnelerin (bina/otomobil/insan) ayrıntılı detay çekimleri ve izlenerek tartışılmasıAnlatım ve Uygulama
14 “Mutluluk” filmini izleme çekim-sahne-sekans ve bölüm ayrımlarını çözümleme – Filmin biçemine ait görsel kompozisyon ilkelerini çözümleme Anlatım ve Uygulama
15Seminer – KonukAnlatım ve Uygulama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: BROWN, Blain. (2008). Sinematografi Kuram ve Uygulama, 2. baskı, İSTANBUL: HİL YAY. Yardımcı Kaynaklar: KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Yayınları. MASCELLİ, Joseph V. (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara: İmge Kitabevi. VARDAR, Bülent (2000); Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri, İstanbul: Beta Yayınları. ADANIR, Oğuz (1994); Sinemada Anlam ve Anlatım, 2. Basım, Ankara: Kitle Yayınları. BARNARD, Malcolm (2002); Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ankara: Ütopya Yayınevi. BARTHES, Roland (1996); Göstergeler İmparatorluğu, Çev.: Tahsin Yücel, İstanbul: YKY. BERGER, John (1990); Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. BONİTZER, Pascal (1995); Bakış ve Ses, Çev: İzzet Yaşar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. DERMAN, İhsan (1991); Fotoğraf ve Gerçeklik, İstanbul: Ağaç Yayıncılık. GENÇ, Adem–SİPAHİOĞLU, Ahmet (1990); Görsel Algılama: “Sanatta Yaratıcı Süreç”, İzmir: Sergi Kitabevi. GÜNGÖR, Şefik (1994); Sinemada Görüntü Yönetmeni, Ankara: Kitle Yayınları. KILIÇ, Levend (2002); Fotoğrafa Başlarken, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. MAMET, David (1997); Film Yönetmek Üzerine, Çev: Gülnur Güven, Ankara: Doruk Yayımcılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Sunma15454
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma2918
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr