Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801004692015İLETİŞİM ETİĞİZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Medya çıktılarını değerlendirme konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak farkındalık yaratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Medyada yer alan haber ve programlara ilişkin düşünme, tartışma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
2Medya etiği konusunda sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek.
3Ulusal ve uluslararası düzeyde haberleri takip ederek analiz yapma becerisi kazandırmak.
4İletişim ve etik konusunda düşünme ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medya içeriklerinin toplumsal işlevi ve medyada etik kavramı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel olarak "etik“ kavramı. Gazetecileri mesleki etik dışında davranmaya zorlayan genel koşullar
2Kamunun bilme hakkı. Bilme hakkının kısıtlanması ve medya üzerindeki baskılar.
3Medya Endüstrisi...Medyada digital dönem....İnternet..
4Haber..Tarihsel gelişme..Yöndeşen gazetecilik...Haberin toplumsal işlevi.. Magazin fotoğrafçılığında Etik sorunlar .
5Değer yargıları. Tarafsızlık ve nesnellik kavramları ve bunların hayata geçmesi..
6Tabloidleşme ve bunun toplum üzerinde etkisi. Özel yaşam ve mahremiyet..
7Televizyon programları..Yayın Prototipleri ve Program formatları ve kalite..
8Arasınav (Vize)
9Drama ve diziler...Belgeseller...Çocuk programlarındaki belli başlı etik sorunlar...
10Hassas bir konu: Çocuk izleyici ve televizyon..Medyanın etkisi ve zarar kavramı....
11İzleyici-medya ilişkisi.. bu ilişkinin oluşma biçimi ve etik sorunlara etkisi
12En fazla tartışılan sorunlardan ikisi: Şiddet ve Cinsellik...
13Gazetecilik etiği ve Kamusal gazetecilik etiği ve demokrasi...
14Medyada kalitenin bir aracı olarak etik...Kalite kontrolü..Hukuk mu..Etik mi. Kalite ve gazetecilik onurunun kurtarılması
15Kod ve etik..... Küresel bağlamda etik kavramı ve sorunları.. Gazetecilik etiği açısından örnek olay ve çözümlemeler...
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Medya ve Etik ; Bülent Çaplı, İmge Yay., 2002, Ankara 2. Medya, Kültür ve Siyaset; Der:Süleyman İrvan, Alp Yay., 2002, Ankara 3. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar; Der:A.Belsey&R Chadwick, Çev:Nurçay Türkoğlu, Ayrındı Yay.,1998, İstanbul 4. Medya, Kültür ve Siyaset; Der:Süleyman İrvan, Ark Yay.,1997, Ankara 5. Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i; Atilla Girgin, İnkilap Yay., 2000, İstanbul 6. Eyvah Paparazzi; Şebnem Soygüder, Om Yay., 2003, İstanbul 7. “ Medya ve Etik” ; Süleyman İrvan, http://www.bianet.org/index_root.htm 8. “ Lady Diana’nın Ölümü ve Paparazzi Gazeteciliği” http://www.fotografya.gen.tr/issue.3/paparazzi.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama13737
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1   4            
ÖÇ2         5      
ÖÇ3        5       
ÖÇ4  4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr