Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003772016SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu357
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; İletişim fakültesi öğrencilerinin alanlarında geliştirmeye çalıştıkları uzmanlık bilgisi ve becerisi için gerekli olabilecek, nicel, nitel araştırma yöntem tekniklerini kullanmayı ve araştırmalardan elde edilen bulguları rapor etmeyi öğretmek amaçlamaktadır. Öğrencilerde; hem gerek duyduklarında haber yazımı, haber vb. programları yapımında hem de çeşitli belgesellerin hazırlanmasında ön araştırmaların nesnel ölçütler temelinde gerçekleştirilebilmesi hususunda birikim oluşturulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nimet Önür
Öğrenme Çıktıları
1İletişimin çeşitli uzmanlık alanlarında nesnel bir düşünce ve tutum kazanma
2Gerek duyduğunda bilginin asıl kaynağına ulaşabilme ve doğru bilgi elde edebilme becerisi kazanma
3Elde ettiği bilgilerin doğruluğunu sınayabilme ve değerlendirme deneyimi edinme
4Nesnel bilgiye ulaşmada metinleri doğru analiz yapabilme becerisi elde etme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda bir ard alan oluşturacak kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması,Örnekleme kuramları, veri toplama, Ölçme ve değerlendirme, rapor yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim felsefesi ve sosyal bilimler araştırmanın önemi tarihçesi
2Kuram-metodoloji, hipotezler varsayımlar
3Araştırma teknikleri, Deney, gözlem, anket, mülakat,vb.
4Araştırmada tasarımı ve araştırma çeşitleri
5Nicel Araştırmalar ve Nitel Araştırmaların iletişim alanında önemi ve farklılıkları ve alanları
6Nicel ve nitel Örnekleme yöntemleri
7Nicel Araştırmalardan araştırma örnekleri ve değerlendirilmesi, araştırma projelerinin hazırlanması
8Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri ve örneklemler
9Araştırma raporunun yazılması
10Vize sınavı.
11Nitel araştırma desenleri: fenomenolojik etnografik, gömülü(grounded theory), örnek olay incemeleri
12Nitel araştırmalarda değerlendirme ve yorumlama teknikleri
13İçerik analizi ve örnekleri
14Nicel ve nitel araştırmaların birlikte yer aldığı büyük araştırma projeleri ve etkinlikleri, araştırma projelerinin hazırlanması
15Final Sınavı ve Ödev teslimi.
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sarantagos,S. (1998); Social Research. Mac Millan Press, London. Aziz , A. (2008) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve teknikleri , Nobel yayınları, İstanbul. Balcı,A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Teknik ve İlkeler, Pegam Akademi yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Tasarımı /Yönetimi13030
Bireysel Çalışma6742
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12929
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12929
Okuma4936
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14 5413      3   
ÖÇ2435 13          
ÖÇ34 54 3  3       
ÖÇ44 54 3          
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr