Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004682017GÖSTERGEBİLİMZorunlu488
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı göstergebilimin kuram ve ilkelerini öğretmeye yöneliktir. Göstergeleri inceleyen bir bilim dalı olarak göstergebilim; insanın gösterge oluşturma, göstergelerle sistem kurma ve bunlar kanalıyla iletişimde bulunma sürecini araştırmaktadır. Göstergebilimin sorguladığı, anlamın ne olduğundan çok nasıl yaratıldığıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Alev F. Parsa
Öğrenme Çıktıları
1Sinema, TV ve Reklam için her türlü imge, gösterge yaratma ve yorumlayabilme yetisi
2Göstege ve imgelerin düzanlam / yananlam kavramları arsında ilişki kurabilme
3Reklam kampanyaları analiz edebilme ve tasarlayabilme
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde göstergebilimin tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri ve anlamlandırma süreçleri ile göstergebilimsel çözümleme örnekleri kapsamlı olarak işlenmektedir. Film, televizyon, video, afiş ve dergilerdeki resimli reklamlar gibi medya metinlerinin yapılanmış bütünlerine çözümleme yaklaşımı sunan göstergebilim, görsellerle dolu çevremizde gösterileni okuyarak anlamın nasıl analiz edileceği ve yorumlanacağı konusunda somut ve bilimsel yaklaşımlar sunmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2Göstergebilimin tanıtımı, tarihsel süreci ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurucularından başlayarak “gösterge” tanımlarının işlenmesi Anlatım
3Göstergelerin özelliklerinin ve ilişkilerinin sorgulanması Anlatım
4Göstergebilimdeki diğer kavramların açıklanması ve anlamlandırma süreci Anlatım
5Göstergebilimde düzanlam ve yananlam ile metafor ve metoniminin açıklanması Anlatım
6Yapısalcılık kuramsal yaklaşımının tanımı, tarihçesi ve Yapısalcılık sonrası Post-yapısalcılık sürecinin işlenmesi Anlatım
7Anlatının tanımı, yapısı ve kodlarının anlatılması. Görsel-İşitsel medya anlatıları ve çözümleme örneklerinin işlenmesi Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Göstergebilimsel metin çözümleme örnekleri Proje Sunum
10Reklam metinlerinde gösterge çözümleme örneklerinin işlenmesi Proje Sunum
11Televizyon ve Göstergebilim çözümlemeleri Proje Sunum
12Sinema ve ve Göstergebilim çözümlemeleri Proje Sunum
13Gazete ve Göstergebilim çözümlemeleri Proje Sunum
14Fotoğraf ve Göstergebilim çözümlemeleri Proje Sunum
15Afiş tasarım ve Göstergebilim çözümlemeleri Proje Sunum
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: PARSA, Seyide & PARSA, Alev Fatoş (2002); Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi Yardımcı Kaynaklar: ARTHUR, Asa Berger (1996); Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, 2. Basım, Editörler: Nazmi Ulutak-Aslı Tunç, T.C. Anadolu Üni. Yayınları No: 91. BARTHES, Roland (1998); Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları. BARTHES, Roland (1999); Göstergebilimsel Serüven, Çev: M. Rifat - S. Rifat, Istanbul: Kaf Yayınları. BARTHES, Roland (1996); Göstergeler İmparatorluğu, Çev.: Tahsin Yücel, İstanbul: YKY. BERGER, John (1990); Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. BURTON, Graeme (1995); Görünenden Fazlası, Çev: Nefin Dinç, İstanbul: Alan Yayınları. ERKMAN, Fatma (1987); Göstergebilime Giriş, İstanbul: Alan Yayınları. FİSKE, John (1996); İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Ark Yayınları. GUIRAUD, Pierre (1990); Göstergebilim, Çev: Mehmet Yalçın, Sivas: M.Y. Özel Yayım. GÜNAY, Doğan V. (2001); Metin Bilgisi, İstanbul: Multilingual. GÜNAY, Doğan V. (2002); Göstergebilim Yazıları, İstanbul: Multilingual. KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Yayınları. KIRAN (EZİLER), Ayşe; KIRAN, Zeynel (2003); Yazınsal Okuma Süreçleri (Dilbilim, Göstergebilim ve Yazınbilim Yöntemleriyle Çözümlemeler), 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. LOTMAN, Yuriy M. (1986); Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, Çev: Oğuz Özügül, İstanbul: De Yayınevi. MODLESKİ, Tania (1998); Eğlence İncelemeleri, İstanbul: Metis Yayınları. ONAT, Esen - ÖZGENCİL YILDIRIM, Sercan (2001); Göstergebilim Tartışmaları, İstanbul: Multilingual. ONG, Walter J. (1995); Sözlü ve Yazılı Kültür, Çev: Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul: Metis Yayınları. RİFAT, Mehmet (1993); Homo-Semioticus, İstanbul: COGİTO Y.K.Y. RİFAT, Mehmet (1997-1998); XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Çev: Mehmet Rifat - Sema Rifat, 1. ve 2. Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ROBINS, Kevin (1999); İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, Çev: Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. WILLIAMSON, Judith (2001); Reklamların Dili, Çev: Ahmet Fethi, Ankara: Ütopya Yayınevi. WOLLEN, Peter (1989); Sinemada Göstergeler ve Anlam, Çev: Zafer Aracagök, İstanbul: Metis Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Okuma16464
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1554    5     55 
ÖÇ2   5            
ÖÇ3        5       
ÖÇ4     5   555    
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr