Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004722017TV PROGRAMCILIĞI UYGULAMALARIZorunlu486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Televizyonda program yapım aşamaları ayrıntılandırılarak yapımcılık hakkında uygulamaya yönelik bilgiler aktarılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Seda Sünbül Olgundeniz
Öğrenme Çıktıları
11. Televizyon programı tasarılarını kavrayabilme
22. Televizyon programlarını analiz edebilme
33. Program uygulamaları yapabilme
44. Stüdyo içi teknik ekipmanı kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
TV'de program yapımında yaklaşımlar Yayın Planlaması Program önerisi planlaması Örnek program hazırlama Stüdyoda program çekimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1GirişAnlatım
2Televizyon programlarının sınıflandırılmasıAnlatım
3Televizyonda izleyici ve izlenirlilik araştırmasıAnlatım
4Program projesi tasarlamada yaratıcı süreçAnlatım
5Program önerisi oluşturulurken dikkat edilecek unsurlarAnlatım
6Televizyon programları izleme ve analizAnlatım
7Televizyon programlarında gösterim (konuk,dekor,prova)Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Programların türsel yapısıAnlatım
10Programların türsel yapısıAnlatım
11Programların türsel yapısıAnlatım
12Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesiProje sunumu
13Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesiProje sunumu
14Stüdyo çalışması ve program çekimiAnlatım
15Stüdyo çalışması ve program çekimiAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ŞENYAPILI, Önder (2002); Sinema ve Tasarım, İstanbul, Boyut Yayınları. MONACO, James (2002); Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası, İstanbul, Oğlak Yayınları MASCELLİ, Joseph V (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara, İmge Kitabevi CANİKLİGİL, İlker (2007); Dijital Video ile Sinema, İstanbul, Pusula Yayınları ŞENYAPILI, Önder (2002); Sinema ve Tasarım, İstanbul, Boyut Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım1010100
Proje Hazırlama000
Proje Sunma4728
Bireysel Çalışma4728
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ145 5    5 4     
ÖÇ2 5 55     4 4   
ÖÇ34       555 5   
ÖÇ45444            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr