Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801000922019TÜRK DİLİ IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturers of the Turkish Language Department
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek;
2Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek;
3Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
4Okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru çözümleyebilmek;
5Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek;
6Türkçe’nin tarihî geçmişini ve yeryüzündeki diller arasındaki yerini saptamak;
7Türkçe sesbilgisi kurallarını anlatabilmek;
8Biçimbirimle ilgili temel kavramları uygulayabilmek;
9ümle ve anlam bilgisi ile ilgili kavramları açıklayabilmek;
10Dil kullanımındaki yanlışları kavrayıp örnek metinler üzerinde gösterebilmek;
11Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı bir düşünce alışkanlığını geliştirebilmek;
12Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü; sorunlara çözüm önerileri getirebilen; bu konulardaki düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilen bireyler geliştirebilmek;
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlü anlatım türleri. Yazılı anlatım ve yazılı anlatım türleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel olarak anlatım kavramı ve özelliklerinin kavratılması.Sözlü anlatım Soru-Cevap
2Sözlü ve yazılı anlatımda düşünce geliştirme yollarının açıklanması. (Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, alıntılama vb gibi.)Sözlü anlatım Açıklama
3 Anlatım biçimlerinin örneklerle kavratılması. (Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.)Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
4Nesnel-öznel, doğrudan-dolaylı, düz ve mecazlı anlatım.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
5Dilin dört ana etkinliği olan okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın temel özelliklerinin açıklanması ve türlerinin tartışılması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
6Konuşma: Etkili ve güzel konuşmanın öneminin kavratılması, iyi bir konuşmacının özelliklerini benimsetilmesi.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Sunum
7Konuşma çeşitleri: Konferans, panel, seminer, açık oturum, münazara gibi konuşma türlerinin örneklerle açıklanması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Sunum
8ArasınavYazılı Sınav
9Yazılı anlatım: Konu seçimi, konunun sınırlandırılması, ana ve yan düşüncelerin saptanması, planlama gibi yazma aşamaları üzerinde durulması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Uygulama
10Yazılı anlatım türleri-I: Makale, fıkra, eleştiri, deneme, söyleşi, röportaj, gezi, anı, biyografi, otobiyografi gibi, düşünce değeri olan türlerin örneklerle ortaya konması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Uygulama
11Yazılı anlatım türleri-II: Şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi, sanat değeri olan yazılar hakkında bilgi verilmesi. Şiir türünün Türk edebiyatındaki gelişiminin açıklanmasıSözlü anlatım İnceleme Açıklama Uygulama
12Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden örneklerin çözümlenmesi. Sözlü anlatım İnceleme Açıklama Uygulama
13Hikâye türünün Türk edebiyatındaki gelişim çizgisi ve Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğinin özelliklerinin açıklanması.Sözlü anlatım İnceleme Açıklama Uygulama
14Cumhuriyet dönemi Türk hikâyelerinden seçilen örneklerin çözümlenmesi. Sözlü anlatım İnceleme Açıklama Uygulama
15Yazılı anlatım türleri-III: Özel yazışmalar ( Mektup, not, davetiye, kutlama yazıları, telgraf) ve resmî yazışmalar hakkında bilgi verilmesiSözlü anlatım İnceleme Açıklama Uygulama
16Final SınavıYazılı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları: 1. Aktaş, Şerif. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ, 2002. 2. Taşer, Suat. Örneklerle Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yay., 2000. Yardımcı Kitaplar: 1. Hepçilingirler, Feyza. Türkçe Off. İstanbul: Remzi Yay.,1999. 2. Kolcu, Ali İhsan. Cumhuriyet Edebiyatı-1:Şiir. Erzurum: Salkımsöğüt, 2008. 3. Kolcu, Ali İhsan. Cumhuriyet Edebiyatı-2:Hikaye ve Roman. Erzurum: Salkımsöğüt, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ13               
ÖÇ2 4              
ÖÇ3 4              
ÖÇ4 4              
ÖÇ54               
ÖÇ64               
ÖÇ75               
ÖÇ85               
ÖÇ94               
ÖÇ10 3              
ÖÇ1125              
ÖÇ12 2              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr