Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001092019DÜŞÜNCE TARİHİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı modern Türkiye’nin doğuş sürecinde etkili olmuş felsefi ve siyasal düşünce akımlarını ortaya koymak ve belli başlı düşünürlerin fikirlerini değerlendirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Mehmet KUYURTAR
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modernlik ve Batı dışı toplumların modernleşme serüvenleri. Osmanlı-Türk modernleşmesinin tarihsel-siyasal arka planı. Temel siyasal tutumlar ve fikir akımları akımları: Osmanlıcılık, Batıcılık, Milliyetçilik, İslamcılık, Pozitivizm ve Materyalizim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yay., İstanbul, 1978 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yay., İstanbul, 1990 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yay., İstanbul, 1992. Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, İletişim Yay., İstanbul, 1993 Hilmi Ziya Ülken, Modern Türkiye’de Düşünce Tarihi, Rahmi Karakuş, Felsefe Serüvenimiz, Seyran Yay., İstanbul, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr