Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001112019GİRİŞİMCİLİKZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Girşimciliğin ne olduğunu, girişimciliğe ilişkin temel kavramları, bir iletişimci için girişimciliğin önem ve sağladığı olanakları anlamak, öğrencileri girişimciliğe ve girişimci ruha sahip olmaya teşvik etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Maden
Öğrenme Çıktıları
1Girişimciliğin ne olduğunun anlaşılması. Girişimciliğin temel kavramlarının öğrenilmesi. Öğrencileri girişimci olmak için cesaretlendirmek. Bir girişim fikri oluşturmak ve planlamak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Girişimcilik üzerine programların izlenmesi Girişimcilik üzerine etkinliklere katılınması
Dersin İçeriği
Girşimcilik tanımı Girişimcilik tarihsel süreci Girişimciliğe ilişkin temel kavramlar Girişimcinin özellikleri Yenilikçilk Girşim fikri oluşturma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişimciliğin tanımlanması Anlatım
2Girişimcilik tarihi Anlatım
3Girişimcilerin özellikleriAnlatım
4Girişimci profiliAnlatım
5Girişimcilik ve işletmeAnlatım
6Girişimci tipolojisiAnlatım
7Neden girişimci olunur?Anlatım
8Vize sınavıSınav
9Vize sınavıSınav
10YenilikçilikAnlatım
11Girişimcilik ve inovasyon modelleriAnlatım
12Girişim fikri nasıl oluşturulur?Anlatım
13Fizibilite analiziAnlatım
14Finansman stratejileriAnlatım
15Final sınavı (girişim fikri rapor)Rapor
16Final sınavı (girişim fikri rapor) Rapor
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
García, Á. C. (2007). Entrepreneurship: concepts, theory and perspective. Springer Verlag.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım11414
Takım/Grup Çalışması12121
Bireysel Çalışma21224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 3 22    1      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr