Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001042019FİLM KURAMLARI VE KAVRAMLARIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Film üretim sürecinde ve film çözümlemelerinde kullanılan temel kavramların ve kuramların açıklanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Filmin anlatı yapısına ilişkin temel kavramları tanıyabilme.
2Film üretim sürecine ilişkin temel kavramları film çözümlemesinde ve eleştirisinde kullanabilme.
3Film türlerini ve yönetmenleri ayıran özellikleri film kuramlarına ilişkin temel kavramlar üzerinden tanıyabilme.
4Film üretiminde anlam yaratma sürecini oluşturan unsurları kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Anlatı yapısı Sinemada mekân ve zaman Film ve gerçeklik ilişkisi Temsil Metafor Film ve ideoloji ilişkisi Auteur kavramı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi
2Modern sinemanın evrimi ve tarihsel süreçte film kuramlarına genel bakış
3Temsil ve gerçeklik
4Temsil-gerçeklik ve ideoloji ilişkisi
5Klasik anlatı yapısı
6Dramatik yapı ve biçim
7Film dili-biçim ve içerik
8Ara sınav (Vize)
9Film dili-biçim ve içerik
10Yabancılaştırma
11Film türlerinin evrimi
12Auteur kuramı
13Temsiliyet sorunu
14Popüler kültür ve bağımsız sinema
15Genel değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BORDWELL, David, Narration in the Fiction Film, 1985, Madison: University of Wisconsin Press. BERGER, John, Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, 1990, İstanbul: Metis Yayınları. LOTMAN, Yuriy M., Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, Çev: Oğuz Özügül, 1986, İstanbul: De Yayınevi. RYAN Michael/KELLNER, Douglas, Politik Kamera/Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası, çev. Elif Özsayar, 1997, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/Ark. OSKAY Ünsal, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, İstanbul: Der Yayınları. BONITZER Pascal, Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İzzet Yasar, 2006, İstanbul: Metis Yayınları BONITZER Pascal, Bakış ve Ses, çev. İzzet Yasar, 2007, İstanbul: Metis Yayınları BIRO Yvette, Sinemada Zaman Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış, çev. Anıl Ceren Altunkanat, 2011, İstanbul: Doruk Yayınları WOLLEN Peter, Sinemada Göstergeler ve Anlam, çev. Zafer Aracagök & Bülent Doğan, İstanbul: Metis Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14334214223      
ÖÇ24344215334      
ÖÇ35234225335      
ÖÇ45335224234      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr