Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003092019SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste; İletişim fakültesi öğrencilerinin alanlarında geliştirmeye çalıştıkları uzmanlık bilgisi ve becerisi için gerekli olabilecek, nicel, nitel araştırma yöntem tekniklerini kullanmayı ve araştırmalardan elde edilen bulguları rapor etmeyi öğretmek amaçlamaktadır. Öğrencilerde; hem gerek duyduklarında haber yazımı, haber vb. programları yapımında hem de çeşitli belgesellerin hazırlanmasında ön araştırmaların nesnel ölçütler temelinde gerçekleştirilebilmesi hususunda birikim oluşturulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nimet Önür
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda bir ard alan oluşturacak kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması,Örnekleme kuramları, veri toplama Ölçme ve değerlendirme , rapor yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: Sarantagos,S. (1998); Social Research. Mac Millan Press, London. Aziz , A. (2008) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve teknikleri , Nobel yayınları, İstanbul. Balcı,A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Teknik ve İlkeler, Pegam Akademi yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr