Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003022019İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı halkla ilişkiler disiplininin kuram, teori ve iletişim kavramlarıyla bağlantısını ortaya koyarak, halkla ilişkiler öğrencilerinin pratik hayatlarında, teorik dayanaklar doğrultusunda çalışmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nilay Başok
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında halkla ilişkilerin kuramsal çerçevesi çizilecek ve bu doğrultuda kitle iletişim ve halkla ilişkiler teorileri ele alınıp geçmişten günümüze yapılan çalışmalar incelenecektir. Ayrıca ders öğrencilerinin kavramsal çalışmalar doğrultusunda yeni çalışmalar yapmaları sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar: L. Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları, 2006. S. Yıldırım Becerikli, Ve Halkla İlişkiler, Karınca Yayınları, 2008. İ. Erdoğan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, ERK Yayınları, Ankara, 2006. D. Mcquail, İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında, Ankara: İmge Kitabevi, 1997. Diğer Kaynaklar: D. Gürüz, A.T. Eğinli, Kişilerarası İletişim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008. A. Okay, A. Okay, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, 2005, J. L Etang, M. Pieczka,, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Çeviren: Ayşe Elif Emre Kaya, Derya Tellan, Gülcan Işık, Sema Yıldırım Becerikli, Serra Pehlivan Vadi Yayınları, 2002. K.Yumlu; Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Nam Basım, İzmir, 1994. İ. Erdoğan, - K. Alemdar, Öteki Kuram, ERK Yayınları, Ankara, 2002. E. Mutlu. İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve SanatYayınları, 2005. E. Mutlu. Kitle İletişim Kuramları. Okuma Parçaları. Ankara: Ütopya, 2005. S. İrvan, der. Medya, Kültür, Siyaset. Ankara: Alp Yayınları, 2002. A. Theaker, Halkla İlişkilerin Elkitabı, MediaCat Kitapları, 2006. J. E. Grunig, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayın Yapım, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr