Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001122019TÜRK SİNEMA TARİHİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, diğer popüler ülke sinemaları nedeniyle yeterli derecede tanınmamakta ve irdelenmemekte olan Türk sinemasında, sessiz ve sesli dönem farklılıklarının ele alınması, bu dönemlerde yapım ve gösterim koşullarının özelliklerinin incelenmesi, ilk sinemacıların başarılarının, çalışma ve yapım koşullarının niteliklerinin öğretilmesi, Yeşilçam sinemasının oluşumunun ve özelliklerinin irdelenmesi, toplumsal değişimlerin sinemaya etkisinin incelenmesi, genç sinemacıların filmlerinin incelenmesi ile yapımcı-yönetmen-izleyici ilişkisi içinde geçmiş ve günümüz Türk sinemasının çözümlemesinin yapılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
1Türk sinemasının işleyişine yönelik genel kültür ve bilgi birikimi edinme.
2Türk sinemasının yapısal özelliklerini, geçmişe ve günümüze yönelik kuramsal ve pratik çözümlemelerle değerlendirebilme.
3Türk sinemasının sanatsal ve estetik değerleri üzerine düşünme, yazma ve yorumlama becerisi kazanma.
4Türk sinemasının irdelenmesi konusunda bireysel ya da grup çalışması içinde niteliksel ve niceliksel analizler uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’de ilk sinema gösterimlerinden bu yana geçen dönemde sanatsal ve toplumsal olayların sinemaya etkisi, Türk sinemasında başlangıç yılları, Tiyatrocular Dönemi, Sinemacılar Dönemi, Yeşilçam olgusu, Yeni Sinemacılar ve yıllara göre sinemanın özelliklerinin irdelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk sinemasının başlangıç yılları. Türkiye’de ilk film gösterimleri ve yabancı etkisi.
2İlk sinemacılar ve çalışma-yapım koşulları.
3Türk sinemasında sessiz ve sesli dönem farklılıkları ve bu dönemlerde yapım ve gösterim koşulları.
4Türk sinemasında “Tiyatrocular Dönemi”, bu dönemin çalışma sistemi. Örnek filmler ile inceleme.
5Türk sinemasında Batı etkisi ve uyarlamalar. Örnek filmlerle inceleme.
6Yeşilçam sinemasının oluşumu. Endüstriyel sinema özellikleri. Yapım-dağıtım ilişkisinin yapılanması. Yıldız oyuncuların ortaya çıkışı. Magazin dergisi- sinema ilişkilerinin izleyici oluşumundaki etkisi.
7Türk sinemasından “Sinemacılar Kuşağı” ve ulusal sinema-I.Bölüm. Auteur kavramının Türk sinemasına girişi.
8Arasınav (Vize)
9“Sinemacılar Kuşağı”- II. Bölüm. Auteur sinemacılar ve film dillerinin oluşumu. Filmlerin dünya geneline yayılması ve etkileri.
10Örnek film izlenmesi ve içerik değerlendirmesi yapılması.
11Yeni Türk Sinemacıları, 1960-1980 yılları arasında toplumsal değişimin Türk sinemasına etkisi.
12Türk sinemasında farklı türlerin uygulanması.
131980-1990 yılları arasında ve sonrasında Türk sinemasında yaklaşımlar.
142000 sonrasında Türk sineması ve ulusal ve uluslararası başarılar. Ödevlerin değerlendirilmesi.
15Ödevlerin değerlendirilmesi ve genel değerlendirme.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Esen, Şükran Kuyucak, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2010.. Yardımcı Kaynaklar: 1) Scognamillo, Giovanni, Türk Sinema Tarihi, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1998. 2) Abisel, Nilgün, Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2005. 3) Teksoy, Rekin, Türk Sineması, İstanbul, Oğlak Yayıncılık, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma7214
Proje Hazırlama155
Proje Sunma122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma339
Okuma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15  5   5        
ÖÇ2   5 4 5     55 
ÖÇ3  55   5     55 
ÖÇ4  55    4  4455 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr