Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003062019İLETİŞİM HUKUKUZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İletişim hukukunun temel kavramları, kural ve kurumları hakkında temel bilgilerin, Türk hukukunda haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi, yazılı basın rejimi, haberleşme özgürlüğü, yazılı basın kurumlarının hukuk ve yönetim yapıları, yazılı basın alanında hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, hukuk ve ceza davaları konusunda temel hukuki düzenlemelerin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ekiz
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi alan öğrenci, kitle iletişim rejimleri ve hukuki düzenlemeler konusunda genel kültür ve bilgi birikimi oluşturur.
2Bu dersi alan öğrenci, basın hukuku temelinde basın ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
3Bu dersi alan öğrenci, ulusal ve uluslararası alanda iletişim hukuku, ifade ve basın özgürlüğü konularındaki sorunlara çözüm geliştirir.
4Bu dersi alan öğrenci,kitle iletişim alanındaki bütün hukuki süreçleri, denetim mekanizmalarını, ilgili kurum ve kuruluşları ve işleyişini öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel insan hak ve hürriyetlerinden ifade ve basın özgürlüğünün kapsamını, kitle iletişim sistemlerinde hukuki düzenlemeleri, yazılı basın rejimindeki temel kavramları, dönemsel yayınları, basında ceza ve hukuk sorumluluklarını içeren yazılı basın rejiminin hukuki boyutlarını belirleyen bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2Görsel-işitsel yayıncılıkla ilgili temel kavramlarAnlatım
3Radyo ve Televizyon Rejimi ve hukuki düzenlemelerAnlatım
4Kamu yayıncılığı ve TRT Anlatım
5Özel radyo televizyon yayıncılığıAnlatım
6RTÜK ve hukuki düzenlemelerAnlatım
7RTÜK ve hukuki düzenlemelerAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Reklamlar ve reklam mevzuatıAnlatım
10Reklamlar ve reklam mevzuatıAnlatım
11Farklı dil ve lehçelerde yayınlarAnlatım
12Farklı dil ve lehçelerde yayınlarAnlatım
13Sinema rejimi ve hukuki düzenlemelerAnlatım
14Sinema rejimi ve hukuki düzenlemelerAnlatım
15Sinema rejimi ve hukuki düzenlemelerAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İÇEL, Kayıhan ve ÜNVER, Yener (2009) ; Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul, Beta Basım Yayın ERMAN Sahir, ÖZEK Çetin; Açıklamalı Basın Kanunu ve ilgili Mevzuat, İstanbul Alfa Yayınları ÖZEK Çetin; Basın Özgürlüğünden Bilgilendirme Hakkına, İstanbul Alfa Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma6848
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ12223232522222253
ÖÇ22223232522222253
ÖÇ32223232522222253
ÖÇ42223232522222253
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr