Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003062019İLETİŞİM HUKUKUZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletişim hukukunun temel kavramları, kural ve kurumları hakkında temel bilgilerin, Türk hukukunda haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi, yazılı basın rejimi, haberleşme özgürlüğü, yazılı basın kurumlarının hukuk ve yönetim yapıları, yazılı basın alanında hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, hukuk ve ceza davaları konusunda temel hukuki düzenlemelerin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Güliz ULUÇ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel insan hak ve hürriyetlerinden ifade ve basın özgürlüğünün kapsamını, kitle iletişim sistemlerinde hukuki düzenlemeleri, yazılı basın rejimindeki temel kavramları, dönemsel yayınları, basında ceza ve hukuk sorumluluklarını içeren yazılı basın rejiminin hukuki boyutlarını belirleyen bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İÇEL, Kayıhan ve ÜNVER, Yener (2009) ; Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul, Beta Basım Yayın Yardımcı Kaynaklar: ERMAN Sahir, ÖZEK Çetin; Açıklamalı Basın Kanunu ve ilgili Mevzuat, İstanbul Alfa Yayınları ÖZEK Çetin; Basın Özgürlüğünden Bilgilendirme Hakkına, İstanbul Alfa Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr