Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004052019RADYO-TELEVİZYON HABERCİLİĞİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Radyo gibi hızlı bir kitle iletişim aracı olan televizyon, hem göze hem de kulağa hitap eder. Haber verme işlevi bağlamında ise en kısa sürede en fazla etkiye sahip kitle iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Televizyonların haber bültenleri, o kanalın itibarını ve güvenirliğini ortaya koymaları bakımından önemlidir. Kitle iletişim araçlarının en güçlü ürünleri, taşıdıkları en önemli ileti, haberdir. Haberi taşıyan araç da basın, radyo, televizyondur. Dersin amacı kitle iletişim araçlarında habercilik olgusunu yetkin biçimde öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ASSOC. PROF. DR. ALEV FATOŞ PARSA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Televizyon haberciliği teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Haber toplama ve röportaj teknikleri, haber dili ve yazımı, gazetecilik etiği, haber analizi, kamera ve montaj unsurları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge, 2003 Kemal Aslan, Haberin Yol Haritası, Anahtar Yayınları, 2009 Gazetecilk ve Habercilik, Habercinin El Kitabı, (der.) Sevda Alankuş Kural, Bia, IPS İletişim Vakfı yayınları, İstanbul, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr