Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004082019TOPLUMSAL CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜRZorunlu484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin görsel kültüre ilişkin tüm süreçlere hakim olmasını ve görsel kültür analizi yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç. Dr. Özen OKAT ÖZDEM
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Görsel kültür, görsel kültür inceleme yöntemleri, görsel kültür üreticileri, görsel kültür tüketicileri, medya, erişim, mülkiyet, göstergeler, farklı sanat ve tasarım türleri, görsel kültür ve toplumsal süreç.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ali Saydam, Algılama Yönetimi, Remzi Kitabevi. • Brigitte Borja De Mozota, Tasarım Yönetimi, Mediacat. • Clotaire Rapaille, Kültür Kodu, FGP Yayıncılık. • Ferit Edgü, Görsel Yolculuklar, Sel Yayıncılık. • Helen Armstrong, Grafik Tasarım Kuramı, Espas Yayınları. • İsmail Tunalı, Tasarım Felsefesine Giriş, Yapı Yayın. • Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları. • Malcolm Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları. • Mark Gottdiener, Postmodern Göstergeler, İmge Kitabevi. • Özlem Güllüoğlu (editör), Görsel Metin Çözümleme, Ütopya Yayınları. • Raymond Williams, Kültür, İmge Kitabevi. • Rengin Küçükerdoğan, Reklam Nasıl Çözümlenir?, Beta Yayınları. • Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları. • Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Metis Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr