Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004102019TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI Zorunlu484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İktisadın temel kavramlarını öğretmek, piyasaların işleyişini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Emre KAPLANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İktisadın temel kavramları, fiyat teorisi ve fiyatın oluşumu, tüketim ve üretim teorileri, piyasa çeşitleri, faktör fiyatları ve denge
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005 ERTEK, T., 2008. İktisada Giriş Meslek Yüksekokulları İçin Ders Kitabı BETA BASIM YAYIM ERTEK, T., 2009. Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar BETA BASIM YAYIM ERTEK, T., 2009. Temel Ekonomi (Basından Örneklerle) BETA BASIM YAYIM Parasız, İlker, İktisadın ABC’si, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002. Dinler, Zeynel, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr