Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002052019SENARYO YAZARLIĞIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin senaryo yazma konusunda yaratıcı düşünme biçimlerini geliştirmek. Öykü, öyküleme, görsel öyküleme, çekim, sahne, sekans, karakter geliştirme, diyalog yazım teknikleri v.s. bir film senaryosunu oluşturan unsurları kullanmaya yönelik uygulama çalışmaları yapılacaktır. öğrencilere senaryo yazma becerilerini geliştirmeye yönelik deneyim kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
aSSOC pROF.Dr Dilek İmançer
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı /Malzemesi/Önerilen Kaynaklar Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: . AKYÜREK, Feridun (2004), Senaryo Yazarı Olmak, MediaCat, Ankara. ARİSTOTELES (1999), Poetika, Remzi Kitabevi, İstanbul ASLANYÜREK, Semir (1998), Senaryo Kuramı, Pan Yayıncılık, İstanbul. CHION, Mıchel (1987), Bir Senaryo Yazmak, Afa yayıncılık, İstanbul. FOSS, Bob (1992), Film ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji, TRT yayınları, Ankara. KELSEY, Gerald (1995), Televizyon Yazarlığı, Yapı Kredi yayınları, İstanbul. ÖNGÖERN, M. Tali (1982), Senaryo ve Yapım, Alan Yaıncılık, İstanbul. MİLLER, William (1993), Senaryo Yazımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. MASCELLİ, Joseph V. (2002), Sinemanın 5 Temel Öğesi, çev: Hakan Gür, İmge yayınları, İstanbul. MUNGAN, Murathan (1997), Dört Kişilik Bahçe, Metis Yayınları, İstanbul. WELLMAN, Wendel (2004), Senaryo, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr