Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002072019SANAT TARİHİ Zorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, sanatsal, kültürel ve sosyal yaşam hakkında bilgi sağlamaktır. Öncelikle, estetik, sanatsal biçim ve içerik hakkında bir giriş yapılırken, ikinci kısımda, klasizim, romantizm,empresyonizm, sembolizm, piktorializm, ekspresyonizm, kubizm, naturalizm, sürrealizm, soyut sanat, pop sanat gibi çağdaş sanat akımları hakkında bilgilendirileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR
Öğrenme Çıktıları
1Sanatsal, kültürel ve sosyal yaşam hakkında bilgi birikimi sağlama,
2Estetik, sanatsal biçim ve içerik geliştirme becerisini edinme,
3Klasik ve çağdaş sanat akımlarını kavrayabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sanat, estetik, güzellik. Klasik ve modern sanat akımları. Postmodern sanat. Yeni dijital teknolojiler ve sanat.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanat ve estetik Anlatım
2Sanatın başlangıcı Anlatım
3Roman sanatı, Gotik sanat Anlatım
4Rönesans Anlatım
5Maniyerizm, Barok Sanat, Klasizm, Anlatım
6Romantizm, İzlenimcilik Anlatım
7Sembolizm, gerçekçilik, ekspresyonizm Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Kübizm, fütürizm
10Konstrrüktivizm, kinetik sanat, soyut sanat Anlatım
11Dadizm, sürrealizm Anlatım
12Pop sant, op sanat, minimlizm Anlatım
13Postmodern sanat Anlatım
14Dijital sanat Anlatım
15Yeni medya sanatı
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BEKSAÇ, Engin, Avrupa Sanatına Giriş, Engin Yayıncılık, İstanbul, 2000. DICKERSON, Madelynn, Sanat Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2018. ERSOY, Ayla, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2002. FLEEMING, John - HONOUR, Hugh, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2016. FISCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev: Cevat Çapan, Payel Yayınevi, İstanbul, 1995. GOMBRICH, E.H, Sanatın Öyküsü, Çev: Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986. GOMBRICH, E.H., Sanat ve Yanılsama, Çev: Ahmet Cemal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992. HARRİS; Jonathan, Yeni Sanat Tarihi, Çev: Evren Yılmaz, Sel Yayıncılık, 2013. TİMUÇİN, Afşar, Estetik, Bulut Yayın Dağıtım, 4. Baskı, İstanbul, 2000. TURANİ; Adnan, Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998. ZISS, Avner, Estetik, Çev: Yakup Şahan, De Yayınevi, İstanbul, 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8324
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6318
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15               
ÖÇ25334            
ÖÇ35       3       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr