Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002092019SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere radyo televizyon ve sinema alanlarındaki yapım sürecine ışık tutacak, toplumu ve insanı anlamaya yönelik sosyolojik bir perspektif kazandırmak... Böylelikle toplumsal olayların ve olguların ve çeşitli insan ilişkilerinin ard alanını ve bu süreç içinde medyanın rolünü algılayabilme becerisi kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nimet Önür
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal dünyayı sosyolojik yaklaşımlar içinde ele almak
2Toplum birey ilişkilerini toplumun kurumsal işleyişi içinde değerlendirebilmek.
3Bireyin toplum içinde konumunu ve konumu gereği rolleri gereği kurduğu toplumsal etkileşimlerin dinamiklerini anlamak
4Toplumsal olaylara katılımın bireysel tercihlerin dışında nedensel ilişkilere bağlayabilme algısı yaratmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyoloji bilminin ortaya çıkışı, birey ve toplum ilişkileri, farklı toplumsal dönemler, Klasik Sosyoloji Kuramları, kültür ve toplum, toplumsallaşma ve birey, Bazı postmodern düşünürler ve toplumsal yaklaşımları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyoloji Bilminin Doğuşu Toplum ve Birey İlişkileri
2Toplumsal Evrim Sürecinde Farklı Toplumsal Dönemler; Geleneksel, Modern, Postmodern Toplumlar Dönemleri ve Genel Özellikleri
3Sosyolojik Teorik Perspektiler ve Temel Kavramları: Pozitivizm: Auguste Comte, Saint Simon W.Proudhon ve Temel Kavramları
4Emile Durkheim, Max Weber Yaklaşımları ve Temel Kavramları
5Wilfredo Pareo,Wilhelm Friedrick Hegel Yaklaşımları ve Temel Kavramları
6Karl Marks, Friedrich .Engels Yaklaşımları Ve Temel Kavramları ve Yabancılaşma
7Antonio Gramsci George Simmel, Ralp Dahrendorf Yaklaşımları ve Temel Kavramları
8Vize
9Yapısal İşlevselci Yaklaşımlar Yaklaşımları ve Temel Kavramları T.Parsons R.Merton ,
10Kültür ve Toplum :Değerler Normlar , Semboller ve Dil
11Toplumsallaşma ve Toplumsal Etkileşim:
12Sembolik Etkileşim George Herbert Mead, Herbert Blumer Erving Goffman Yaklaşımları ve Temel Kavramları
13Kültür Endüstrileri: Theodor Adorno, Max Horkheimer,Herbert Marcuse Yaklaşımlar Yaklaşımları ve Temel Kavramları
14Postmodernizm ve Post Yapısalcı Düşünürler: Friedrich Nietzsche ve temel kavramları
15Michel Foucault, Jacques Derrida Yaklaşımları Ve Temel Kavramları
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aron, R.(1986)Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, İş Bankası Yayınları. Tolan,B.(1982)Toplumbilimlere Giriş Swingewood,A.(1998)Sosyolojik Düşüncenin Evreleri,Bilim Sanat Yay. Ankara. Turner,P.S.(1997)Social Theory and Sociology, Black Well Publishing, Michel A.(1984) Feminizm,Çev:Şirin Tekeli, İletişim Yayınları Lyotart, J. F. (1997) “Postmodern Durum” (Çev. Ahmet Çiğdem) Vadi Yayınları, , Ankara Özalp A,(2017 ) Sembolik Etkleşimcilik, Gece Kitaplığı, İstanbul Dekans O (2017) Yapısalcılık ,Çev:Atakan Altınörs. Bilge Kültür Sanat Yayınevi,İstanbul Sarup M.,(2017) Postyapısalcılık ve Postmoderniz:Eleştirel Bir BakışÇev.Abdülbaki Güçlü, Kitapyurdu Yayınları Waters,M.(2000)Globalization,Routledge,Cornwall, Goodwin A.G.,Scimecca J.A. (2015) Klasik Sosyoloji Teorileri, Çev:Ümit Tatlıcan. Say YAyınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31442
Okuma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ145 4  4         
ÖÇ2 5 4   4        
ÖÇ34   5           
ÖÇ45   5 4  4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr