Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002092019SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders temel olarak öğrencide toplumbilimsel anlayışın oluşmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu hedefle, sosyolojinin bir disiplin olarak nesnesinin ne olduğu; hangi temel sorularla yola çıktığı; bu sorulara hangi perspektiflerden baktığı, bu farklı perspektiflerin hangi temel varsayımlar üzerine kurulduğu günlük yaşamdan alınacak örnekler eşliğinde verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Özgür BUDAK- Assist. Prof.Aslıhan AYKAÇ YANARDAĞ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İktidar, ideoloji, toplumsal eylem, sınıf, özne gibi temel toplumbilimsel kavramların tanımı ve evrimi anlatılırken temel yöntembilimsel sorunlar ve bunlara verilen alternatif çıkış noktaları karşılaştırmalı olarak tartışmaya açılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Anthony Giddens, Sociology, 5th Ed., Polity Press, Cambridge, 2001. • John J. Macionis, Sociology, 6th Ed., Prentice-Hall Int. New Jersey, 1997. • Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr