Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002022019FOTOĞRAF TARİHİZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fotoğrafçılığın tarih boyunca geçirdiği teknik ilerleme ve estetik dönüşümleri, toplumsal ve kültürel bağlamlarıyla ele almak amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR
Öğrenme Çıktıları
1Fotoğraf tarihi hakkında bilgi sağlama
2Teknik ilerleme ve estetik dönüşümleri anlama
3Toplumsal ve kültürel bağlamları yorumlama.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fotoğrafçılığın teknik olarak gelişimi, fotoğraflarda estetiğin gelişimi, fotoğrafik yaklaşımların doğuşu, modernizm ve postmodernizde fotoğraf, dijital teknoloji ve fotoğraf.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fotoğrafçılığın teknik olarak gelişimi: camera obscuro, camera lucida
2Fotoğrafın icadı, dagerotip
3Fotoğraflarda estetiğin gelişimi
4Toplumsal olayları fotoğraflama, savaş fotoğrafçılığı
5Yüksek sanat fotoğrafçılığı
6Fotoğrafta resimsellik, romantizm
7Gerçekçilik, yeni gerçekçilik
8Vize sınavı
9Fotoğrafın sanatsallaşması ve photo-secession
10Doğrudan fotoğrafçılık
11Fotoğrafta modernizmin doğuşu
12Soyut fotoğraf, Fotoğrafta gerçeküstücülük
13Postmodern fotoğraf
14Dijital fotoğrafçılık ve manipülasyon
15Yeni medya ve fotoğraf
16Final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Behdad, Ali (2016). Camera Orientalist: Reflections on Photography of the Middle East,Chicago: The University of Chicago Press. Benjamin, Walter (1995) “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar, Ahmet Cemal (Çev), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Benjamin,Walter (2001) Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, Ali Cengizkan (Çev), İstanbul: YGS Yayınları. Gülaçtı, İsmail Erim ‘018) “Oryantalizm’in Ellerindeki Fotoğraf: Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl Fotoğrafçılığında ‘Öteki’nin Mikrokozmosu Olarak Yansıması’’, Art Sanat, 10, 2018, s. 81–120. Newhall, Beaumont (1982) The History of Photography, from 1839 to the Present, New York: The Museum of Modern Art. Marien, Mary Warner (2007) Photography: A Cultural History, London: Prentice Hall. Ritchin, Fred (2009) After Photography, New York: Norton. Rosenblum, Naomi (2007) A World History of Photography, New York: Abbeville Press Publishers. Turner, Peter (1987) History of Photography, London: Bison Book.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 3 2    5       
ÖÇ22       5       
ÖÇ32  4    5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr