Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002062019YENİ MEDYAZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında teknolojik gelişimlere paralel olarak, geleneksel iletişim ortamından yeni medyaya doğru nasıl bir geçişin yaşandığı ele alınacaktır. Yeni medyanın farklı platformlarında değişen iletişim biçimleri üzerinde durularak yeni medya kavramını açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Seda Sünbül Olgundeniz
Öğrenme Çıktıları
11. Yeni medyaya ilişkin terminolojiyi kavrayabilme
22. Yeni medya platformları hakkında bilgi sahibi olabilme
33. Geleneksel ve yeni medya arasındaki farkı anlayabilme
44. Yeni iletişim ortamının tanımlanması ve özelliklerinin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeni medyanın tanımlanması, yeni medya ve geleneksel medya ile arasındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinden yeni medya kavramına bakış. Yeni medyanın değişen izler kitle tarafından kullanım amacı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş, Dersin İşlenişi İle İlgili Genel Bilgi Ve Kaynakların Önerilmesi.
2Yeni Medyanın Kavramının Açıklanması Ve Terminoloji Kullanımı Hakkında Bilgilerin Verilmesi
3Yeni Medyanın Özellikleri
4Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Geçiş Süreci Benzer Ve Farklı Yönleri
5Yeni Medya Okuryazarlığı
6Sosyal Medya, Sosyal Medyanın Özellikleri Ve Yapısı
7Dijital Oyunlar
8Arasınav (Vize)
9Sosyal medya platformlarının analizi
10Gösterim Platformu Olarak Yeni Medya
11Yeni Medya ve Fotoğraf Platformları
12Sosyal Ağlar
13Yeni Medya ve Değişen Tüketim Anlayışı
14Dijital Nesil ve Yeni Medyanın Kullanım Biçimi
15Dönemin Özeti, Öğrencilerin Eleştirileri, Beklentileri
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Binark, M. (Der.) (2014) Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Bilgili Can, Şener Gülüm (Der) (2013) Kitle İletişimde Yaşanan Degişimler, İstanbul Reklam Yaratıcıları Derneği. Büyükaslan Ali, Kırık Ali Murat (Der)(2013) Sosyal Medya, İstanbul, Çizgi Yayınevi. Sayımer İdil (Der) (2014) Yeni medya Araştırmaları, İstanbul, Liteaatürk Acedemia.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme10110
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8324
Okuma16116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1544 4 4 5       
ÖÇ24545444  4      
ÖÇ34               
ÖÇ45444  3  4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr