Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002062019YENİ MEDYAZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında teknolojik gelişimlere paralel olarak, geleneksel iletişim ortamından yeni medyaya doğru nasıl bir geçişin yaşandığı ele alınacaktır. Yeni medyanın farklı platformlarında değişen iletişim biçimleri üzerinde durularak yeni medya kavramını açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Seda Sünbül Olgundeniz
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeni medyanın tanımlanması, yeni medya ve geleneksel medya ile arasındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinden yeni medya kavramına bakış.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Binark Mutlu (2007) Yeni Medya Çalışmaları, İstanbul. Dipnot Yayınevi Binark, M. (Der.) (2014) Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Bilgili Can, Şener Gülüm (Der) (2013) Kitle İletişimde Yaşanan Degişimler, İstanbul Reklam Yaratıcıları Derneği. Büyükaslan Ali, Kırık Ali Murat (Der)(2013) Sosyal Medya, İstanbul, Çizgi Yayınevi. Sayımer İdil (Der) (2014) Yeni medya Araştırmaları, İstanbul, Liteaatürk Acedemia.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr