Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002082019İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik kapsamında yer alan iş ve sağlık ilişkisi, mesleki riskler, hastalıklar ve iş kazaları yanı sıra sağlık çalışanlarının sağlığı ve mesleki riskleri ile iş sağlığı mevzuatı konularında bilgilenmelerini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik kavramları ile konunun hukuksal boyutunu öğrenmesi
2Çalışan sağlığı ve çalışma güvenliği kurulu ve işlevlerini açıklayabilmesi
3Dünyada ve Türkiye’de çalışan ve çalışma güvenliğine yönelik çalışmaları araştırabilmesi
4Çalışan sağlığı ve iş, halk sağlığı ve iş ilişkilerini kavrayabilmesi
5Tehlike ve risk kavramlarını, tehlike ve risklerden korunma yollarını açıklayabilmesi
6Mesleki riskler, meslek hastalığı kavramları ve korunma yollarını açıklayabilmesi
7İş kazaları ve korunma yollarını açıklayabilmesi
8Sağlık çalışanlarının sağlığı ve sağlık çalışanlarını tehdit eden riskleri (biyolojik, sosyal, fiziksel, ruhsal) kavrayabilmesi
9Ebelik mesleği ve çalışma alanlarına yönelik riskleri, mesleki risk açısından ebelik ile ilgili yasal durumu açıklayabilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çalışma yaşamında sağlık ve güvenliği ilgilendiren konular kapsamında iş ve sağlık ilişkisi, çalışan sağlığı hizmetlerini uygulama ilkeleri, iş ile ilgili hastalıklar, mesleki riskler ve hastalıklar, iş kazaları, nedenleri ve korunma yolları, çalışan sağlığı ile ilgili yasalar, sağlık çalışanlarının sağlığı ve sağlık çalışanlarını tehdit eden riskler yer alır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çalışma Yaşamında Sağlık ve Güvenlik KavramlarıTeorik ders anlatımı
2Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Sağlığı ve Çalışma Güvenliği Teorik ders anlatımı
3Çalışan Sağlığı ve Çalışma Güvenliği Yönetimi Teorik ders anlatımı
4Çalışan Sağlığı ve İş İlişkisiTeorik ders anlatımı
5Halk Sağlığı ve İş İlişkisiTeorik ders anlatımı
6Çalışan Sağlığı Uygulama İlkeleriTeorik ders anlatımı
7İş Yerinde Sağlık HizmetiTeorik ders anlatımı
8Ara Sınav
9İş Yerinde Sağlık EğitimiTeorik ders anlatımı
10Tehlike ve Risk kavramıTeorik ders anlatımı
11 İş Kazaları Teorik ders anlatımı
12Mesleki Riskler ve Mesleki Hastalık KavramlarıTeorik ders anlatımı
13İş ile İlgili HastalıklarTeorik ders anlatımı
14Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Sağlık Çalışanlarını Tehdit Eden Riskler Teorik ders anlatımı
15Ebelik Mesleği ve Çalışma Alanlarına Yönelik RisklerTeorik ders anlatımı
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akın L, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Genişletilmiş 2. Baskı, Hacettepe Yayınları, Ankara 2012. 2.Detels R. McEwen J. Beaglehole R. Tanaka H. Oxford Textbook of Public Health Fourt Edition, Oxford Univesity Pres. 2004. 3.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi sağlığı Daire Başkanlığı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Genel Bilgiler. Yayın No:77. Ankara, 1998. 4.Bilir N, Yıldız A.N. İŞ Sağlığı ve Güvenliği. Hacettepe Ünv. Yayınları.2004. 5.Topuzoğlu İ. İŞ Sağlığında Temel Kavramlar ve Strateji. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. İş Sağlığı ve Güv. Gn.Md. Ankara, Sayı:4, Yıl:1, Kasım-Aralık 2001, Syf: 4-6. 6.10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı “İş Kanunu” 7.15 Ağustos 2009 Tarih ve 27320 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” 8.07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği” 9.Fişek G. Çalışma Yaşamında Sağlık ve Güvenlik. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı , Yayın No: 3.2, 2009, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Gösterme14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 3       2      
ÖÇ2    5 4         
ÖÇ3         3      
ÖÇ4  3             
ÖÇ5     4  3       
ÖÇ6    5           
ÖÇ7 4              
ÖÇ8      5         
ÖÇ9  1             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr