Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001072019SİNEMA-TELEVİZYONA GİRİŞZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin sinema ve televizyonun teknik ve estetik özellikleri hakkındaki temel bilgileri edinmesi yoluyla film yapımının tüm aşamalarını uygulayabilir hale gelmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek Takımcı
Öğrenme Çıktıları
1Sinema ve televizyonun teknik ve estetik özelliklerini öğrenme.
2Görsel öykü yazma becerisi kazanma.
3Görsel öyküye göre temel görüntü düzenleme tekniklerini öğrenme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sinema ve televizyonun başta teknik ve estetik özellikleri, çerçevesinde konuyla ilgili temel bilgi ve kavramlar incelenmektedir. Bu derste, çerçeveleme, kamera konumları, açıları ve diğer temel görüntü düzenleme teknikleri öğretilerek; öğrencinin senaryo halindeki projesini görselleştirerek görüntülemeye hazır hale getirmeyi öğrenmesi sağlanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sinema ve televizyona dair genel bir tanıtım, kullanılan temel kavramlar
2Film öyküsüne dair kullanılan kavramlar ve bir film öyküsü nasıl yazılmalıdır?
3Senaryoda yer alması gereken bilgiler
4Senaryo yazım teknikleri
5Uygulamalı kısa film senaryo yazım teknikleri
6Uygulamalı kısa film senaryo yazım teknikleri
7Film yapım yönetimine dair kavramlar
8Arasınav (Vize)
9Kamera (çekim ölçekleri, kamera harekerleri ile anlam kurma stratejileri)
10Aydınlatma teknikleri
11Müzik, efekt kullanma teknikleri
12Dekor
13Kurgu (Kurgu geçiş teknikleri ve oluşturduğu anlamlar)
14Kısa film Projesi hazırlıklarına yönelik uygulamalar
15Kısa film Projesi hazırlıklarına yönelik uygulamalar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ADANIR, Oğuz (1994); Sinemada Anlam ve Anlatım, 2. Basım, Ankara: Kitle Yayınları. AKBULUT, Nesrin- Erdoğan, E. B.(2007), Televizyon Reklam film Yapımı, Beta basım yayın, İstanbul. ARION, Daniel (1995); Film Dilinin Grameri I ve II, İst.: İletişim Sanatları Yayınevi. KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Yayınları. MAMET, David (1997); Film Yönetmek Üzerine, Çev: Gülnur Güven, Ankara: Doruk Yayımcılık. MASCELLİ, Joseph V. (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara: İmge Kitabevi. RYAN, Michael – KELLNER, Douglas (1997); Politik Kamera, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SCHMİDT, Siegfried Josef, SPIESS Brigitte (1994). Die Geburt der Schönen Bilder. Fernsehwerbung aus der Sicht der Kreativen, Opladen. VARDAR, Bülent (2000); Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri, İstanbul: Beta Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma13113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1555554555555555 
ÖÇ255555   5 55555 
ÖÇ355555   5 55555 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr