Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001022006ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör. Latif Daşdemir
Öğrenme Çıktıları
1Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenlerini
3I. Dünya Savaşı’nı
4Türk Milli Mücadelesi’ni
5Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Temel Kavramlar, * Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, * Türk Yenileşme Hareketleri, * I. Dünya Savaşı, * Türk Milli Mücadelesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisiTanışma, Teorik anlatım
2Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileriTeorik anlatım, okuma
3XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)Teorik anlatım, okuma
4Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumuTeorik anlatım, okuma
5Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı DevletiTeorik anlatım, okuma
6I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanmasıTeorik anlatım, okuma
7Ara Sınav
8İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesiTeorik anlatım, okuma
9Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)Teorik anlatım, okuma
10Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali Teorik anlatım, okuma
11Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkilerTeorik anlatım, okuma
12San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durumTeorik anlatım, okuma
13Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlarTeorik anlatım, okuma
14Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)Teorik anlatım, okuma
15Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanmasıTeorik anlatım, okuma
16Yarı yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Fatma Acun, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi Ankara 2010 2. Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti I, Ankara 2009 3.Refik Turan ve bşk., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara 2011 4-Eroğlu,Hamza, Türk İnkılap Tarihi,İstanbul 1982 5. Aybars,Ergün, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, İzmir 2005 6. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Atatürk Araştırma Merkezi,2005 OKUMA TAVSİYESİ: 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010. 2.Atatürk Kültür , Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk'ün söylev ve demeçleri I-III, Ankara 1997 3. A. Afetinan, Medeni bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün el yazıları, Ankara 2000 4. Şerafettin Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünceler, kitaplar, Ankara 1989 5. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk-Kendine özgü bir yaşam ve kişilik-, Ankara 2008 6. Suna Kili, Atatürk Devrimi: Bir çağdaşlaşma modeli, Ankara 1995 7. Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk ve Çağdaşlaşma Belgeler ve Görüşler, Ankara 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr