Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001482009SOSYOLOJİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
18.yüzyıldan bu yana öğrencilere sosyoloji tarihini ve sosyolojik düşünceleri tanıtılmaktadır.. Böylece sosyal olay ve olguları tanımlama ve farklı perspektiflerden değerlendirebilme yapabilme becerisi kazandırma amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nimet ÖNÜR
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli toplumsal olaylarını yorumlama imkanı verecek sosyolojik düşünce tarihinin örnek temsilcilerini tanıma
2Farklı kuramlarla öğrencilerde, toplumların kültürel, siyasal ve ekonomik, vb. kurumsal işleyişini farklı biçimlerde tanımlama ve irdeleme biçimleriyle düşünme zenginliği elde etme
3Toplumun kurumsal düzenlenişinin ard alanındaki dönemin ekonomik, toplumsal ve politik olaylarını okumaya becerisi kazanma. Gelecekteki olası toplumsal olaylar hakkında öngörü ve tahmin edebilme becerisi kazanma
4Ulusal ve küresel dünyada günümüzün gelişmelerini, meydana gelen olaylarını ve sorunlarını takip etme, yorumlama, a becerisi edinme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ulusal ve küresel dünyada günümüzün gelişmelerini, meydana gelen olaylarını ve sorunlarını takip etme, yorumlama, yorumlama becerisi sağlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyolojinin tarihi, aydınlanma felsefesi, pozitivizm ve endüstri ilişkileri içinde sosyolojinin yeri ve önemi, “bir bilim olarak sosyoloji”Teorik Anlatım
2Klasik sosyoloji geleneği: A. Comte, Durkheim,S.Simon, Proudhon, vb.Teorik Anlatım
3Marx-Kapitalizm -yabancılaşmaTeorik Anlatım
4M.Weber, W.Pareto,Teorik Anlatım
5Amerikan Sosyolojisi:Yapısal İşlevselcilik R. Metron, T. Parsons,vb.Teorik Anlatım ve Sunum
6Çatışma Kuramı:Dahrendorf. G. SimmelTeorik Anlatım ve Sunum
7Chicago Okulu:Sembolik Etkileşimcilik G.H.Mead, Blumer, Gofman,vb.Teorik Anlatım ve Sunum
8Vize sınavı
9Feminizm: modern ve postmodern dönemde feminizm ve feminizmin türleri ve açılımlarıTeorik Anlatım ve Sunum
10Eleştirel Kuram, Frankfurt Okulu, OryantalizmTeorik Anlatım ve Sunum
11Modernizm ve postmodernizmTeorik Anlatım ve Sunum
12Postmodernizm ve postyapısalcılık alanın temsilcileriTeorik Anlatım ve Sunum
13Nietzche M.Foucault, J.Derrida, R,RortyTeorik Anlatım ve Sunum
14Postmodern sanat ve edebiyat.Teorik Anlatım ve Sunum
15Genel değerlendirme.Teorik Anlatım ve Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aron, R.(1986)Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, İş Bankası Yayınları. Tolan,B.(1982)Toplumbilimlere Giriş Swingewood,A.(1998)Sosyolojik Düşüncenin Evreleri,Bilim Sanat Yay. Ankara. Turner,P.S.(1997)Social Theory and Sociology, Black Well Publishing, Walters,M. (2005)Feminism:A Very Short Introduction, Oxford Üniversity Press ,Oxford. Lyotart, J. F. (1997) “Postmodern Durum” (Çev. Ahmet Çiğdem) Vadi Yayınları, , Ankara Waters,M.(2000)Globalization,Routledge,Cornwall,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14    4        
ÖÇ23    4        
ÖÇ34    4        
ÖÇ44    4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr