Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001502009BASIN TARİHİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk basın tarihini toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimlerle birlikte bir bütün içinde değerlendirerek basımevinin Osmanlı’da ortaya çıkışından Türk karikatür, çizgili roman ve mizah tarihini de içine alarak günümüze kadarki süreci kavratabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist.Prof.Dr. Soner YAĞLI
Öğrenme Çıktıları
1Meslek ve meslek pratiklerin bilgisi
2Türk basın tarihinin gelişim çizgisini kavrama becerisi
3Türkiye’de bir bütün olarak basın algısı bilgisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı’da basın [Tanzimat öncesi ve sonrası, ilk gazeteler (Türkçe, Türkçe-dışı ve yabancı, azınlık), I. Ve II. Meşrutiyet dönemleri], Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında basın, Tek partili dönem ve çok partili hayata geçişte basın, ilk demokrasi denemeleri, tam çoğulculuk yılları, 1960, 1971 ve 1980 dönemlerinde basın, ciddi bir değişimin yaşanacağının ilk ipuçlarını görüldüğü, Özal’la birlikte uygulanmaya başlanan Neo-liberal politikaların basına yansıması, sermayedar profilindeki değişimle birlikte ekonomik sermayenin egemenliğinin ve tekelleşmenin etkisini göstermesi, holdingleşmeler ve bugünkü medya yapılanması, Türkiye’de çizgi roman, karikatür ve mizah.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve tanıtımı Tanışma
2Basımevinin Osmanlı’da Ortaya Çıkışı, Basından Önceki Dönem, Osmanlı’da İlk Yayınlara Genel Bir GirişKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
3Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Sonrası Basın (1828-1876)Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
4Birinci, İkinci Meşrutiyet ve İstibdat Dönemlerinde Basın (1876-1908)Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
5Mütareke Dönemi, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in İlk Yılları ve Tek Partili Hayat Dönemlerinde Basın (1919-1945)Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
6Çok Partili Rejime Geçiş ve Demokrat Parti Dönemi Basın (1945-1960)Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
7VizeBilgi ölçümü
8Vizenin değerlendirilmesiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
9Tam Çoğulculuk Denemeleri, Milli Birlik Hükümetleri, Adalet Partisi Dönemi, 12 Mart 1971 MuhtırasıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
1012 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve Basının sanayileşme Sürecine Girmesi Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
11Türkiye’de Çizgi Roman, Mizah Ve Karikatürün TarihiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
121980’den Günümüze Sermaye Egemenliği, Tekelleşme ve Holdingler DönemiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
13Tematik Yaklaşımlar [Basında Promosyon, Teşvik Kredileri, Gazeteci Cemiyetleri ve Sendikaları, İletişimde Etik Kurallar (Basın Ahlak Yasası, Basın Şeref Divanı, Basın Konseyi, Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi), Gazetecilik Eğitimi, İletişim Araştırmaları, Yerel Basın, Dağıtım, Dergicilik, Azınlık Basını, Farklı Kesimlere Seslenen Basın]Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
14Yarıyıl konularına dair genel bir tartışma Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
15Genel değerlendirmeKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
16FinalBilgi ölçme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türk Basın Tarihi II.Mahmut’tan Holdinglere – Hıfzı TOPUZ, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003. Osmanlı’dan 21.Yüzyıla Basın Tarihi – Orhan KOLOĞLU, Pozitif Yayınları, 2006. Başlangıcından Günümüze Türkiye'de Matbaa Basın ve Yayın - Alpay KABACALI, Literatür Yayınları / Sanat-Yaşam-Kültür Dizisi, 2000. Matbuat Basın Derkeen... Medya 1.2.3.4.Cilt – Bedii Faik AKIN, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2001... Türkiye Karikatür Tarihi, Orhan Koloğlu, Bileşim Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2005. 1929 - Bir Yılın Öyküsü – Ahmet Sipahioğlu, Metis yayınları, İstanbul, 1997. 1908 Basın Patlaması - Orhan KOLOĞLU, Bashaş Yayınları, İstanbul, 2005. Ali Suavi ve Dönemi - Hüseyin ÇELİK, İletişim Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi,İstanbul, 1994. Ali Şükrü Bey'in Tan Gazetesi - Ahmet DEMİREL, İletişim Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi, İstanbul, 1996. Basın ve Yayın Tarihi – M.Nuri İNUĞUR, Der Yayınları, İstanbul, 2002. Çizgili Hayat Kılavuzu, Kahramanlar, Dergiler ve Türler – Levent CANTEK, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004. Kalem ve Kılıç - Leonard M. DUDLEY, Dost Kitabevi / Tarih Dizisi, Ankara, 1997. Markopaşa, Bir Mizah ve Muhalefet Efsanesi - Levent CANTEK, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. Türkiye Karikatür Tarihi – Orhan KOLOĞLU, Bileşim Yayıncılık, 2005. Türkiye’de Çağdaşlaşma – Niyazi BERKES, YKY, İstanbul.2006. Türkiye’de Demokrasi’ye Geçişte Basın (1945-1950) – Nilgün GÜRKAN, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a, Yeni Seçkinler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaşamlar - Rıfat N. BALİ, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. Türk Grafik Mizahı (1923-1980) - Ahmet SİPAHİOĞLU, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1999. Türkiye’de Popüler Kültür – Ahmet OKTAY, Everest Yayınları, İstanbul, 2002. Filler ve Çimenler, Medya ve Finans Sektöründe Doğan/Anti-Doğan Savaşı – Mustafa SÖNMEZ, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ13  3 5 3 43455
ÖÇ23    5 5 43455
ÖÇ33  3 5 5 43455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr