Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001532009TEMEL GAZETECİLİKZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, meslek olarak gazeteciliğin ve haberciliğin ekonomik, siyasal, sosyal ve teknolojik bağlamda tarihsel gelişimini aktarmak, haber kavramı ve haber kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımları öğretmek, haber pratiğine ilişkin temel kavram ve bilgileri aktarmak, gazeteci kimliğini mesleki, kuramsal ve yasal boyutlarıyla değerlendirerek öğrencilerin gazetecilik, gazeteci ve haber üzerine temel alt yapısını oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Selda Akçalı
Öğrenme Çıktıları
1Haber ve haberciliğin temel kavramlarını öğrenmek.
2Haber pratiğine ilişkin temel kavram ve süreçleri öğrenmek
3Haber ve gazeteciliğin tarihsel süreçteki değişimini ve gelişimini öğrenmek.
4Meslekte profesyonelleşmenin ve iletişim araçlarının dönüşümünün gazeteci kimliği ve haber pratiklerine yansımasını sorgulamak.
5Tekelleşme olgusunu ve medya yapısındaki etkilerini tartışmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haber ve haberciliğin tarihsel serüveni, sözlü ve yazılı dönemden başlayarak günümüze kadar siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik boyutlarıyla anlatılmaktadır. Habere ilişkin kavramsal ve kuramsal açıklamalar, haber pratiğine ilişkin temel kavram ve süreçler ele alınmaktadır. Gazeteci kimliği, tekelleşme olgusu ve Türk medyasındaki yapısal dönüşüm eleştirel bir perspektifle değerlendirilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders izleğine ilişkin genel bilgilendirme ve değerlendirme
2Haberin ve haberciliğin tarihsel serüveni: Sözlü ve yazılı dönem
3Haberin ve haberciliğin tarihsel serüveni: Matbaa öncesi dönem
4Haberin ve haberciliğin tarihsel serüveni: Matbaa ve Aydınlanma
5Haberin ve haberciliğin tarihsel serüveni: Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi ve Sonrası
6Haberin ve haberciliğin tarihsel serüveni: Günümüz haber ve haberciliği
7Haber kavramı ve haber kavramına yaklaşımlar
8Arasınav
9Haber değeri ve haber değeri kriterleri
10Haber seçimi ve haber yapım süreci
11Haber kaynakları ve haberle ilgili temel kavramlar
12Haber türleri ve haberde ihtisaslaşma
13Türk medyasının yapısal dönüşümü ve tekelleşme
14Gazeteci kimliği
15Dersle ilgili genel değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, Ankara, 2000. Selda İ. Akçalı, Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 2002. Ünsal Oskay, İletişim'in ABC'si. Der Yayınları, 2001. Walter J. Ong, Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi. Metis Yayınları, 1999. Frederic Barbier ve C. Bertha Lavenir, Diderot’dan İnternete Medya Tarihi, Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2001. Phillipe Gillard, Gazetecilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991. Ahmet Oktay. Toplumsal Değişme ve Basın. Bilim Felsefe Sanat Yayınları, 1987. Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr