Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002612010SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; İletişim fakültesi öğrencilerinin alanlarında geliştirmeye çalıştıkları uzmanlık bilgisi ve becerisi için gerekli olabilecek, nicel, nitel araştırma yöntem tekniklerini kullanmayı ve araştırmalardan elde edilen bulguları rapor etmeyi öğretmek amaçlamaktadır. Öğrencilerde; hem gerek duyduklarında haber yazımı, haber vb. programları yapımında hem de çeşitli belgesellerin hazırlanmasında ön araştırmaların nesnel ölçütler temelinde gerçekleştirilebilmesi hususunda birikim oluşturulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nimet Önür
Öğrenme Çıktıları
1İletişimin çeşitli uzmanlık alanlarında nesnel bir düşünce ve tutum kazanma
2Gerek duyduğunda bilginin asıl kaynağına ulaşabilme ve doğru bilgi elde edebilme becerisi kazanma
3Elde ettiği bilgilerin doğruluğunu sınayabilme ve değerlendirme deneyimi edinme
4Nesnel bilgiye ulaşmada metinleri doğru analiz yapabilme becerisi elde etme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda bir ard alan oluşturacak kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması,Örnekleme kuramları, veri toplama Ölçme ve değerlendirme , rapor yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim felsefesi ve sosyal bilimler araştırmanın önemi tarihçesi
2Kuram-metodoloji, hipotezler varsayımlar
3Araştırmada tasarımı ve araştırma çeşitleri
4Nicel Araştırmalar ve Nitel Araştırmaların iletişim alanında önemi ve farklılıkları ve alanları
5Nicel ve nitel Örnekleme yöntemleri
6Nicel Araştırmalardan araştırma örnekleri ve değerlendirilmesi, araştırma projelerinin hazırlanması
7Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri ve örneklemler
8Araştırma raporunun yazılması
9vize
10Nitel araştırma desenleri: fenomenolojik etnografik, gömülü(grounded theory), örnek olay incemeleri
11Nitel araştırmalarda değerlendirme ve yorumlama teknikleri
12İçerik analizi ve örnekleri
13Nicel ve nitel araştırmaların birlikte yer aldığı büyük araştırma projeleri ve etkinlikleri, araştırma projelerinin hazırlanması
14Final Sınavı ve Ödev teslimi.
15ödev teslimi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sarantagos,S. (1998); Social Research. Mac Millan Press, London. Aziz , A. (2008) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve teknikleri , Nobel yayınları, İstanbul. Balcı,A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Teknik ve İlkeler, Pegam Akademi yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı2612
Proje Hazırlama236
Proje Sunma236
Bireysel Çalışma4520
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15    4        
ÖÇ25    4        
ÖÇ35    4        
ÖÇ45    4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr