Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004662012ULUSLARARASI İLETİŞİMZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; uluslararası iletişim sürecini kuramsal, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutları ile kavramasını; uluslararası iletişimin temel itici gücü olan yeni iletişim teknolojilerinin etkilerini uluslararası bağlamda değerlendirip, analiz yapabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferlal Örs
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası iletişimin işleyişini ve kuramsal temellerini öğrenir.
2İletişim teknolojilerinin gelişiminin uluslararası çaptaki ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel etkilerini analiz edebilme becerisini kazanır.
3Küresel haber akışları ve uluslararası haber ajanslarının işleyişini kavrar.
4Küresel medyanın etik sorumluluğunu kavrayabilme ve küresel medya ortamında yaşanan etik sorunları değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
5Bilgi iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri takip eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası iletişim ve küreselleşme kavramlarının tanımlanması. Uluslararası iletişim kuramları. Uluslararası Habercilik. Uluslararası Haber Ajansları. Yeni medya, yeni iletişim ortamı. İletişim alanındaki uluslararası örgütler ve belgeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslararası iletişim ve Küreselleşme Kavramlarının Tanımlanması.
2Kapitalizmin dönüşümü; enformasyon (bilgi) toplumu, post endüstriyel ve post modern toplum, fordizm-postfordizm.
3Yeni medya, yeni iletişim ortamı.
4Uluslararası iletişim kuramları.
5İletişim alanındaki uluslararası örgütler ve belgeler.
6Çok uluslu medya şirketleri ve tekelleşme.
7Medyanın küreselleşmesi ve küresel haber akışı.
8Ara Sınav
9Uluslararası haber ajansları.
10Uluslararası medya politikaları.
11Uluslararası iletişim ve uluslararası ilişkiler.
12Uluslararası iletişim ve Türkiye.
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Genel değerlendirme.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları. Atilla Girgin, Uluslararası İletişim ve Haber Ajansları, Der. Emre Kongar, Küresel Terör ve Türkiye, Küreselleşme, Huntington, 11 Eylül, Remzi. Funda Başaran, İletişim ve Emperyalizm, Ütopya. Güliz Uluç, Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, Anahtar. Gencay Şaylan, Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge. Gencay Şaylan, Postmodernizm, İmge. İrfan Erdoğan, Uluslararası İletişim, Kaynak. İrfan Erdoğan, Kapitalizm Kalkınma Postmodernizm ve İletişim, Erk. Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ütopya. Manfred B. Steger, Küreselleşme, Dost . Nilgün Tutal, Küreselleşme İletişim ve Kültürlerarasılık, Kırmızı. Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost. Nimet Önür, İletişim ve Toplum, Alp. Nurcan Törenli, Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Bilim ve Sanat. Nurcan Törenli, Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Bilim ve Sanat. Pauline Marie Rosenau, Postmodernizm, Ark. Poul Hirst, Grahame Thomson, Küreselleşme, Dost.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10550
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)157
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1444444        
ÖÇ2454454        
ÖÇ3444454        
ÖÇ4444444        
ÖÇ5555555        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr