Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001712012ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu111
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin üniversite yaşamında toplum sorunlarını gözlemlemelerine, topluma karşı sorumluluklarını takım çalışması içinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatif alarak gerçekleştirebilmelerine katkıda bulunmaktır. Böylece Üniversite yaşamına adapte olmalarını hedefler. Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak “Ege Üniversiteli Olma” bilincini ve duygusunu geliştirmektir. Toplumsal duyarlılık projeleri oluşturma, proje yazma, sivil toplum örgütlerini tanıma ve birlikte çalışma, yaratıcı projeler geliştirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist.Prof.Dr. Soner YAĞLI
Öğrenme Çıktıları
1İçinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilme.
2Gönüllü çalışmayı öğrenebilme.
3Proje oluşturmayı ve uygulamayı öğrenebilme.
4Takım çalışması yapabilme.
5Toplumsal duyarlılık geliştirebilme.
6Yaptığı projeyi toplum önünde sunabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Okuma Kültür-sanat aktiviteleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve tanıtımıTanışma
2Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
3Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
4Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
5Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
6Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
7VizeBilgi Ölçme
8Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
9Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
10Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
11Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
12Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
13Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
14Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
15Kültür-sanat aktiviteleriUygulama ve rapor
16FinalBilgi Ölçme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Üniversite veritabanı Web siteleri Proje sunumunda kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar önerilmektedir Üniversite içi etkinliklerin takip edilmesi Kültür-sanat aktiviteleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Rapor Hazırlama133
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)33
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1445454        
ÖÇ2454454        
ÖÇ3445454        
ÖÇ4454454        
ÖÇ5454454        
ÖÇ6555454        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr