Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003702012İLETİŞİM ETİĞİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Etik konusunda kavramsal, kuramsal ve felsefi bilgi kazandırma. Kişilerarası iletişimin etik sorumlulukları hakkında bilgilendirme ve bu konuda farkındalık yaratma. Meslek ve etik ilişkisinin önemini kavratmak. Ulusal ve uluslar arası meslek etik kuralları hakkında bilgilendirmek. Küresel medya ve çıktılarının etik kodlarını analiz edebilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.DR Sıdıka Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
1İLETİŞİM OLGUSUNU ANLAYABİLME
2İLETİŞİMİ KURAMSAL OLARAK AÇIKLAYABİLME
3ETİK OLGUSUNU ANLAYABİLME
4BASINDA ETİK KAVRAMINI SORGULAYABİLME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlk çağ, aydınlanma, modern hayat, post/modern hayat ve ahlak kavrayışları. Genel olarak iletişim ve etik ilişki. Gazetecilik, reklamcılık, halkla ilişkiler, radyo tv mesleklerinde etik duyarlılıklar, mevcut medya çıktıları üzerinden tartışma ve analiz. Uygulama: İki haftada bir öğrenci ders sonunda hocaya yazılı geri bildirim verir. Bu uygulama hakkında dönem başında öğrenci bilgilendirilir. Öğrenci sayısı az olduğu takdirde uygulama her ders için gerçekleştirilir. Bu aynı zamanda yoklama yerine geçer.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1DERSİN AMACI VE TANIŞMA
2DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ VE KAYNAK ÖNERME
3İLETİŞİM NEDİR
4İLETİŞİM KURAMLARI
5ETİK NEDİR
6İLETİŞİM ETİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR
7ara sınav
8DEONTOLOJİ
9MEDYA VE ETİK
10UYGULAMA
11UYGULAMA
12UYGULAMA
13UYGULAMA
14UYGULAMA
15UYGULKAMA
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akarsu, B. (1999) Immanuel Kant’in Ahlak Felsefesi, İstanbul: İnkilap Bauman, Z. (1998) Postmodern Etik, (çev.) A. Türker, İstanbul: ayrıntı Chadwick, R., Belsey, A. (1998) Medya ve gazetecilikte etik sorunlar, (çev.) N. Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Pieper, A. (1999) Etiğe Giriş, (çev.) V. Atayman-G. Sezer, İstanbul: Ayrıntı Poole, R. (1990) Ahlak ve Modernlik, (çev.) M. Küçük, İstanbul: Ayrıntı Foucault, M. (2005) Doğruyu Söylemek, (çev.) K. Eksen, İstanbul: Ayrıntı Wernick, A. (1991) Promotional Culture, Advertising, Ideology and Symbolic Expression, London: Sage
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21938
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21938
Okuma000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14    5        
ÖÇ25    5        
ÖÇ35    5        
ÖÇ45    5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr