Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004532012MEDYA OKURYAZARLIĞIZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Medya okuryazarlığı konusunda eleştirel bir perspektif kazanmak. Medyaya erişim. Medya metinlerini çözümleme. Medya metinlerini değerlendirebilme. Kendi çıktısını oluşturabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yurdagül Bezirgan Arar
Öğrenme Çıktıları
1Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
2 Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği
3Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme
4Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medya okuryazarlığı kavramsal çerçeve Eleştirel medya okuryazarlığı Eleştirel pedagoji Medyanın ekonomi politiği Medyada türler Tematik analizler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.Tanışma
2Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri Ders Anlatımı
3Medya Okuryazarlığın Kapsamı ve Temel Becerileri Ders Anlatımı
4Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeler - İmge ve İmgenin Gücü Ders Anlatımı
5Avrupa - ABD Ve Dünyada Medya Okuryazarlığı Üzerine Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Tarihsel SüreçDers Anlatımı
6Görsel – yazılı ve işitsel medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisiDers Anlatımı
7Medya metinlerini İnceleme Ders Anlatımı Örnek medya metni çözümlemesi
8Medya Okuryazarlığındaki Anahtar İçerikleri Örnek Olaylarla TartışmaDers Anlatımı Örnek medya metni çözümlemesi
9Ara Sınav (Vize)
10Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Toplumsal Değerler AnaliziKonumu Anlatımı
11Medya Okuryazarlığı ve Haber Analizi Konumu Anlatımı
12Medya Okuryazarlığı ve Film Analizi Konumu Anlatımı
13Medya Okuryazarlığı ve İnternet Konumu Anlatımı
14Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Subliminal Mesaj AktarımıKonumu Anlatımı
15Medya Okuryazarlığı ve Reklam Analizi Konumu Anlatımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mine Gencel Bek, Mutlu Binark, Eleştirel Medya Okur Yazarlığı, Kalkedon Yayınları; İstanbul, 2007. Potter W. J. (2005), Media Literacy, 3th Ed. Sage publ. Gunther KRESS & Theo van LEEUWEN (2000) Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge: London Donis A. DONDIS (1973) A Primer of Visual Literacy. The MIT PRESS MA:USA. Bruce BLOCK (2001) The Visual Story. Focal Pres: Boston USA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama144
Proje Sunma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma5840
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1           5  
ÖÇ2     4 4      
ÖÇ3           3  
ÖÇ4           5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr