Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004482012HABER VE SÖYLEMZorunlu486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin haber metinlerini derinlikli analiz edebilmelerini sağlamaktır. Bunun için haber dil ve ideoloji ilişkisi ve bu çerçevede haber metinlerini analiz edebilme bilgisine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr Sıdıka Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
1HABER VE İDEOLOJİ KAVRAMLARINI KAVRAYABİLME
2SÖYLEM KAVRAMINI ANLAYABİLME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dil ve ideoloji hakkında kuramsal bilgi. Haber ve haber değeri ilişkisi, haberlerin oluşturulma süreçleri. Haber çıktıları üzerinde analiz ve uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Haber ve söylem ilişkisi
2Haber dil ve ideoloji ilişkisi
3Haberin görsel unsurları
4Haber söyleminde Metinlerarası bağ
5Haber değeri kavramı: Gazetecilik
6Haber değeri kavramı: Televizyon
7Haber söylemini analiz edebilmek: 1
8vize
9Haber söylemini analiz edebilmek: 2
10Öğrenci sunumu1
11Öğrenci sunumu 2
12Öğrenci sunumu 3
13Öğrenci sunumu 4
14Öğrenci sunumu 5
15Genel değerlendirme
16sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Althusser, L. (1989) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (çev.) Y. Alp-M. Özışık, İletişim: İstanbul Arendt, H. (1997) Şiddet Üzerine, (çev.)B. Peker, İletişim: İstanbul Barthes, R (1997) Göstergebilimsel Serüven, (çev.) M. Rıfat-S. Rıfat, YKY İstanbul Dursun, Ç. (2001) TV Haberlerinde İdeoloji, İmge : Ankara Fiske, J. (2003) İletişim Çalışmalarına Giriş, (çev.) S. İrvan,Bilim ve Sanat: Ankara Grossberg, L. Nelson, C. Treichler, P. Ed. (1992) Cultural Studies, Routledge: London Keane, J. (1996) Şiddetin Uzun Yüzyılı), (çev.) B. Peker, Dost: İstanbul Mardin, Ş. (1993) İdeoloji, İletişim: İstanbul Storey, J. (2000) Popüler Kültür Çalışmaları, (çev.) Ö. Akpınar, Babil: İstanbul Williams, R. (1993) Kültür, (çev.) E. Başer, İletişim:İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21938
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21938
Okuma30260
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15    5        
ÖÇ25    5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr