Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003752012KAMUOYU VE ARAŞTIRMALARIZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kamuoyu kavramına ve gelişim sürecine ilişkin farklı kuramsal bakış açılarını ortaya koyma ve kavramı tanımlama, kamuoyu araştırmalarının nasıl yapıldığını ortaya koyma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şadiye Deniz
Öğrenme Çıktıları
1Kamuoyu kavramının tanımı ve tarihsel gelişim süreci bilgisine sahip olma.
2Kamuoyu araştırmalarını bilimsel yöntem ve tekniğine uygun değerlendirebilme ve uygulayabilme.
3Kamunun bilgilenme hakkını ve kamuya açıklama ilkelerinin öneminin farkında olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kamuoyu, kamusal alan kavramları, kamuoyu ve medya ilişkisi, kamuoyu araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kamuoyu kavramını tanımlamaAnlatım
2Kamuoyu kavramını tanımlamaAnlatım
3Tarihi gelişim süreci içinde kamuoyu. Anlatım
4Kamuoyu ile ilgili klasik ve modern teori Anlatım
5Kamuoyunu oluşturan unsurlar; kamu, oy ve süreç. Anlatım
6Kamuoyunun oluşumunda etkili olan araçlar. Anlatım
7Kamuoyu ve iletişim ilişkisi. Anlatım
8Arasınav
9Kamuoyu devlet toplum ilişkisi.Anlatım
10Dünyada Kamuoyu AraştırmalarıAnlatım
11Türkiye’de Kamuoyu AraştırmalarıAnlatım
12Kamuoyu araştırmalarında yöntem ve örneklem seçimi Anlatım
13Verilerin analiz edilmesi ve sonuçların sunulmasıAnlatım
14Kamuoyu araştırmalarından örneklerin sunulması, tartışılması Sunum
15Kamusal alan kavramı Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) BEKTAŞ, Arsev; Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1996. 2) ATABERK Nejdet, DAĞTAŞ/ Erdal; Kamuoyu ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayını, Eskişehir, 1998. 3) LIPMANN, Walter, Public Opinion, Free Press, Reissue edition, 1997. 4) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, J.Habermas, İletişim yayınları, İstanbul, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15    5        
ÖÇ25    5        
ÖÇ35    5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr