Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002832012KİTLE İLETİŞİM KURAMLARIZorunlu236
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin kitle iletişimini anlamasını, iletişimden farklı yönlerini kavramasını, kitle iletişim araçlarının toplumda nasıl bir rol üstlendiğini ve toplumu nasıl etkilediğini bu konuda iletişim bilimciler tarafından ortaya konulan kuramlar çerçevesinde anlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferlal Örs
Öğrenme Çıktıları
1Kitle iletişiminin temel özellikleri ve faktörleri bilgisi edinir.
2Kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolünü açıklayabilme becerisi kazanır.
3Kitle iletişimi konusunda geliştirilen kuramları tanıma ve karşılaştırma becerisi kazanır.
4İçinde yaşanılan toplumun medya pratiklerini anlamlandırabilme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kitle iletişimini iletişimden ayırt ederek kitle iletişim alanını tanımlama. Medyanın toplumsal yapılara olası etkileri: İdealist, materyalist, özerklik ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri. Ana akım ve eleştirel yaklaşımlar. Bilimsel araştırmaya dayalı kitle iletişim kuramları: Lasswell kuramı, iki basamaklı akış kuramı, gündem koyma ve saptama kuramı, kullanım ve doyum kuramı. Kültürel göstergeler yaklaşımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş
2Temel kavramların tanımlanması; İletişim, kitle iletişimi, bilim, kuram ve model kavramlarının tanımı, enformasyon-iletişim kavramlarının karşılaştırılması.
3Kültür-Kitle Toplumu-Kitle Kültürü-Popüler Kültür
4Ana akım ve Eleştirel Yaklaşımlar.
5 İletişimde önemli ekoller ve okullar: Chicago Okulu, Alman Sosyoloji Okulu (MaxWeber), Frankfurt Okulu, Birmingham Okulu
6Hipotermik İğne Kuramı (Laswell) - Taşıma Kemeri (Laswell) - Enformasyon Kuramı (Shannon ve Weaver)
7İki Aşamalı Akış (Lazarsfeld ve Katz) - Eşik Bekçiliği (White) - Dairesel İletişim Modeli ( Osgood ve Schraamm) - Sarmal Model (Dance)
8Arasınav (Vize)
9Gerbner’in Genel İletişim Kuramı, Aracılanmış İletişim Kuramı, Sosyoloji ve Teknoloji Temelli İletişim Kuramları
10İletişime Teknolojik Yaklaşımlar-Harold Adam Innis, Marshall McLuhan
11Gündem Koyma ve Saptama -Gündem Kurma -Çerçeveleme Kuramı
12Suskunluk Sarmalı -Kullanımlar ve Doyumlar -Kültürel Göstergeler
13Yapısal İşlevcilik -Sistem Kuramı -Göstergebilim
14Nicel ve Nitel Kitle İletişim Araştırma Yöntemleri, Gösterge bilim
15Genel Değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yumlu, Konca, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları. Yardımcı Kaynaklar: Armand ve Michele Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, İletişim Yayınları. Denis McQuil- Sven Windahl, İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, İmge Kitapevi. Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınevi. Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, İletişim Yayınları. İrfan Erdoğan-Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, Erk yayınevi. İrfan Erdoğan, İletişimi Anlamak, Erk Yayınevi. Nazife Güngör, İletişim, Kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitapevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
Okuma5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)190
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1545455        
ÖÇ2555555        
ÖÇ3543355        
ÖÇ4555545        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr