Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003892012BASIN FOTOĞRAFÇILIĞIZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı Basın fotoğrafçılığı dersi iletişim fakültelerinde öğrenim görüp sonrasında yazılı ve görsel basında görev alacak olan öğrencilerin teorik ve pratiğe yönelik bilgi edinmelerini amaç edinmektedir. Dersin çıkış noktası haber fotoğrafının nasıl üretilmesi gerektiği ve haber fotoğrafının gazetede yer alabilme kriterleridir. Özellikle ulusal ve yerel basında fotoğrafçı ya da fotomuhabir olarak çalışacak öğrencilerin fotoğraf üretirken dikkat etmesi gereken unsurlar detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Aynı zamanda basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi anlatılacaktır. Gazetelerin ideolojik kimlikleri ile doğru orantılı olarak kullanılacak fotoğrafların propaganda yapabilme özellikleri üzerinde durulacaktır. Basın fotoğraflarının okur ile olan ilişkisindeki olumlu ve olumsuz etkileri aktarılarak, hukuki ve etik yönleri irdelenmeye çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu
Öğrenme Çıktıları
1 Basın fotoğrafları ve kamuoyu arasındaki ilişkiyi kurabilme
2basın fotografları ve etik ilişkisi kurabilme
3magazin fotoğraflarını okuyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Basın fotoğrafçılığı dersi iletişim fakültelerinde öğrenim görüp sonrasında yazılı ve görsel basında görev alacak olan öğrencilerin teorik ve pratiğe yönelik bilgi edinmelerini amaç edinmektedir. Dersin çıkış noktası haber fotoğrafının nasıl üretilmesi gerektiği ve haber fotoğrafının gazetede yer alabilme kriterleridir. Özellikle ulusal ve yerel basında fotoğrafçı ya da fotomuhabir olarak çalışacak öğrencilerin fotoğraf üretirken dikkat etmesi gereken unsurlar detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Aynı zamanda basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi anlatılacaktır. Gazetelerin ideolojik kimlikleri ile doğru orantılı olarak kullanılacak fotoğrafların propaganda yapabilme özellikleri üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 1 Basın fotoğrafçılığna giriş Anlatım
2 2 Basın fotoğrafçılığının tarihçesi Basın fotoğrafçılığının türleri Anlatım
3 3 Basın fotoğrafçılığı ve gerçeklik Gazerte fotoğrafının işlevi Haberin dört ölçütü Anlatım
4 4 Editör ve basında kullanılacak fotoğrafın seçimi İyi bir haber fotoğrafında neler bulunmalıdır? Anlatım
5 5 Basın fotoğrafında görsel alıglama Basın fotoğraflarının algısal etkileri ve toplumsal sorunların çözümünde fotoğraf Anlatım
6 6 Fotoğraf ve fotoğraf altyazısı arasındaki ilişki Anlatım
7 7 Gazetelerin ideolojik kimlikleri ile kullanılan fotopraflar Anlatım
8 8 Arasınav (Vize)
9 9 Basın fotoğraflarına olumlu ve olumsuz katkı sağlayan öğeler İmgelerin manipüle edilmesi
10 10 Basın fotoğraflarında şiddet Anlatım
11 11 Basın fotoğraflarının kişisel ve örgütsel amaçları Anlatım
12 12 Basın fotoğraflarınsda komposizyon ve görsel dili oluşturan öğeler Anlatım
13 13 Basın fotoğraflarıyla propaganda Anlatım
14 14 Basın fotoğraflarının analiz edilmesi Anlatım
15 15 Basın fotoğrafları ve hukuk Anlatım
16 16 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı /Malzemesi/Önerilen Kaynaklar Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: 1. Suat Gezgin, Basında Fotoğrafçılık, Der Yayınlan, İstanbul, 1994. 2. Gazi Yüksel, Basın Fotoğrafçılığının Sırları, Işık Kitabevi, Kıbrıs, 2001. 3. Oktay Taş, Çağdaş Gazete Tasarım^ Ankara, 1993. 4. Mehmet Ünal, Yaşamın Aynası Fotoğraf, İstanbul, Gendaş AŞ, 1999. 5. Çerkeş Karadağ, Sözde Fotoğraf, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000. 6. Gültekin Çizgen, Fotoğrafın Görsel Dili, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, 1998. 7. Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1992. 8. Nazif Topçuoğlu, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor?, İstanbul, YKY, 2000. 9. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınlan, 1993. 10. John Berger, O Ana Adanmış, Türkçesi: Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, İstanbul, Metis Yayınları, 1986. 11. John Berger, Görme Biçimleri, İstanbul, Metis Yayınlan, 1993. 12. Roland Barthes, Camera Lucida, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınlan, 1992. 13. Greame Burton, Görünenden Fazlası, İstanbul, Alan Yayınlan, 1995. 14. İhsan Derman, Fotoğraf ve Gerçeklik, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1991. 15. Ahmet tmançer, Türk Gazeteciliğinde Basın Fotoğraflarının Kamuoyu Oluştıırulmasındaki Rolü, E.Ü.S.B.E. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bütünleme Sınavı160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11616
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  5           
ÖÇ2         5    
ÖÇ35             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr