Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003912012DERGİCİLİKZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Yazılı basın olarak dergi yayıncılığını tanımak ve alanın teorik bilgileri doğrultusunda, dergi sektörüne işgücü yönlendirebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN
Öğrenme Çıktıları
11. Öğrenci, Dergi işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrayabilme becerisine sahip olur.
22. Öğrenci, Dergi planlama süreçlerini öğrenebilme becerisine sahip olur.
33. Öğrenci, Dergi sektörünü tanıma ve dergi üretim süreçlerini kavrayabilme becerisine sahip olur.
44. Öğrenci, Dergi içeriklerinin hazırlanması ve ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur.
55. Öğrenci, Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur.
66. Öğrenci, Dergi türlerini öğrenerek, haber üretebilme becerisine sahip olur.
77. Öğrenci, Dergi sektörüne eleştirel bakış açısıyla bakabilme becerisine sahip olur.
8
9
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, dergi planlamak, türleri tanımak, derginin iç sayfalarını haber açısından anlamak, tek ve çift sayfaları tanımak vb. oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dergi nedir? Dergiciliğin Kısa Tarihçesi: Dünya ve Osmanlı’dan Günümüze Dergi Tarihi Örnekler: Tarihsel Süreçte Dergi Kapakları AnlatımYok
1Dergicilikte Uzmanlaşma Alanları: Periyodik Yayınlar ve Ortak İçerik Kategorileri Dergi Adı Nasıl Belirlenir? Dergi Görev Dağılımı Nasıldır? Dergi Oluşturma Sürecinde Hukuki Prosedürler Nelerdir?AnlatımYok
2Dergi Planlaması ve Oluşum Süreçleri Nelerdir? Dergide Misyon Tespiti Nasıl Yapılır? Dergide Vizyon Tespiti Nasıl Yapılır? Dergide İlke Tespiti Nasıl Yapılır? Örnekler: Dergi misyon, vizyon ve ilkeleriAnlatımYok
3Dergi Kapağı Türleri Nelerdir? Dergi Kapağında Yer Alan Öğeler Nelerdir? İdeal Kapak Nasıl Hazırlanır? Dergide Fotoğraf Kullanımı Nasıldır? Kapakta Kullanılan Dil Yapıları Nelerdir? Örnekler: Başlık oluşturma: Hürriyet GazetesiAnlatımYok
4Dergi İç Sayfaları: Dergi içyapısını hangi sayfalar oluşturur? İçerik sayfalarının temel dinamikleri nelerdir? İç sayfalarda kullanılan reklamlar ve haber ile bağlantıları nelerdir? Editöryel içerikler nasıl hazırlanmalıdır? İç sayfalarda haber kategorileri nasıl hazırlanır?AnlatımYok
5Toplum nedir? Dergide Toplum yapılarına yönelik dilsel yansımalar, toplum-dil ilişkisi Kent dergileri ve Kent kimliğinin yansımalarıAnlatımYok
6Çocuk dergilerinde Aile kavramının inşası, toplumsal yansımalar Evlilik dergilerinde kullanılan toplumsal dil anlayış nedir? Coğrafya dergilerinde kullanılan dil nedir?AnlatımYok
7Vize SınavısınavYok
8Dergi içeriklerinde stereotip kullanımı Çocuk dergi ve kitaplarında stereotip kullanımı neden yapılmaktadır? Spor gazete ve dergilerinde stereotip kullanımları ile okuyucu üzerinde kalıp kullanımıAnlatımYok
9Dergicilikte toplumsal cinsiyet ayrımına dayalı türleşmeler: Kadın –erkek dergiciliği Cumhuriyetten önce kadın dergilerinin durumu Cumhuriyetten sonra kadın dergilerinin durumu Cumhuriyetten sonra erkek dergilerinin durumu Örnekler: Türk ve Dünya’da Kadın ve erkek dergiciliği üzerine popüler dergilerAnlatımYok
10Tek Sayfa Haberleri: Tek sayfa haberlerinin yapısı ve örnek çözümlemeler ile incelenmesiAnlatımYok
11Çift Sayfa Haberleri: Çift sayfa haberlerinin yapısı ve örnek çözümlemeler ile incelenmesi Dergide Röportaj yazımı ve kullanımı Dergide Söyleşi-Mülakat yazımı ve kullanımıAnlatımYok
12Diğer Sayfalar: Okuyucu mektuplarının yapı ve özellikleri nelerdir? Astroloji/Tarot/burç sayfalarının yapı ve özellikleri nelerdir? AnlatımYok
13Diğer Sayfalar: Köşe yazılarının yer aldığı sayfaların yapı ve özellikleri nelerdir? Bulmaca ve Anket sayfalarının yapı ve özellikleri nelerdir?AnlatımYok
14Diğer Sayfalar: Karikatür ve eğlence sayfalarının yapı ve özellikleri nelerdir?AnlatımYok
15Final SınavıSınavYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. ÇATALCALI Ayşe (2017)Dergicilik (Dergi Planlama/Dergi Haberciliği/Dergi Türleri), Kriter, Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9336-51-2, Türkçe(Bilimsel Kitap). 2. SÜNBÜL OLGUNDENIZ Seda, ÇATALCALI Ayşe (2011). Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Baslıklarının Dili ve Söylemi Diyet ve Moda haberleri aracılığıyla oluşturulan kadın kimlikleri. Selçuk üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 174-191. 3. ÇATALCALI Ayşe, Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Bölüm adı:(Tüketim, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın: 1963-1964 yılları Hayat Dergisi reklamlarının Göstergebilimsel Analizi) (2016)., Ege Üniversitesi Yayınları, Editör: Dilek Takımcı ve İlknur Gürses, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 237, ISBN:978-605-338-183-9, Türkçe(Bilimsel Kitap) 4. ÇATALCALI Ayşe (2006). Amerikan National Geographic Kids Dergisi Örneğinde Küresel Coğrafyalar Küresel Değerler ve Çocuk Kimlikleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi Interactions Dergisi, 15(1), 25-46. 5. ÇATALCALI AYSE (2015). Romantizm Fantazya ve Rasyonalite Evlilik Dergileri ve Evlilik Web Siteleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 37-55. 6. ÇATALCALI Ayşe (2007). Coğrafya dergilerinde geçmiş simdi ve geleceğin topografyası Atlas dergisi reklamlarında kullanılan nostaljik ögelerin analizi. 11. uluslararası kültürel çalışmalar sempozyumu, 1, 47-66., (Tam metin bildiri). 7. ÇATALCALI Ayşe (2009). Okul öncesi Dönem Çocuk Hikâye Kitapları Stereotipler ve Kimlikler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 13-27., ). 8. ÇATALCALI Ayşe (2010). Futbol Haberlerinde Yaratılan Stereotipler ve Oluşturulan Cinsel Kimlikler. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi(5), 107-121. 9. ÖZGÖKBEL BİLİS Pınar, ÇATALCALI Ayşe (2012). Toplumsal cinsiyet stereotiplerinin medyada sunumu ve popüler kadın sanatçılar örnekleminde kadın star stereotipleri Aksam Hürriyet Star gazeteleri. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademia Dergisi, 2(3), 24-38.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Takım/Grup Çalışması14342
Proje Hazırlama2510
Proje Sunma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   4          
ÖÇ2  55          
ÖÇ3 3            
ÖÇ4   55         
ÖÇ5 545          
ÖÇ6 455 4        
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr