Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002862014YAZI TÜRLERİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsanlığın dil ile oluşturduğu her türlü dilsel üretimin incelikli bilgisini kazandırmak. Öğrencinin temel mesleki araçlarından biri olarak dil ve dilsel üretimler hakkında felsefi ve teknik bilgilere sahip olmalarını sağlamak. Edebi olan ve olmayan ayrımına hakim olarak türlerinin özelliklerini analiz edebilmek. Dil ve anlam ilişkisi üzerine kavramsal düşünebilmek Gazetecilik mesleğine yönelik yazı pratikleri yapabilmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
yrd. doç.dr. sıdıka yılmaz
Öğrenme Çıktıları
1Yazı ve insan ilişkinin tarihsel evrelerini kavrayabilme/dil iletişim ve anlam
2Sanatsal bir üretim olarak edebi türler ve habercilik ve iletişim arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yazı türleri hakkında genel karşılaştırmalı bilgi sağlama. Sanatsal bir üretim olarak edebi türler ve insanın yazıyı dönüştürme evreleri. Dil ve anlam ilişkisi. Gazete yazı türlerinin özellikleri ve edebiyatla ilişkisi. Uygulama: Her ders sonu (yarım saat) düşünce ve yazı arasındaki ilişkiyi pratiğe dökmek amaçlı yazı uygulamaları gerçekleştirilir. Bir sonraki ders başlangıcında yazılar hakkında geri bildirim verilir ve değerlendirme yapılır. Dönem sonunda her bir öğrenciye dönem içi yapmış olduğu yazı pratikleri hakkında görüş bildirilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oyun teorisi, dil ve iletişim
2Sözel kültür, dil ve düşünce ilişkisi
3Yazılı kültür, dil ve düşünce ilişkisi
4İletişimin temeli olarak dil ve anlam
5İletişimin temeli olarak görsel dil ve anlam
6Yazının edebiyata dönüşme süreci ve şiiri anlamak
7Edebi türler ve yazının edebiyata dönüşmesindeki nedensellik
8Ara sınav
9Babil sendromu olarak çeviri ve dil ilişkisi
10Haberleşmedeki teknolojik dönüşümler: Mektup, e-posta
11Bir iletişim dili olarak sessizliği anlamlandırabilmek
12Hikâye anlatmanın temelleri
13Edebi bir tür olarak röportaj ve özellikleri
14Röportaj analiz
15Genel değerlendirme
16Final sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yılmaz, S (2010) Babil’e Övgü: Birbirimizi Anlamanın Binbir Yolu, Agora: İstanbul Barthes, R. (1987) Yazı Nedir?, (çev.) E. Batur, İstanbul: Hil Yayınları Chomsky, N. (2001) Dil ve Zihin, (çev.) A. Kocaman, Ankara: Ayraç Habermas, J. (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, (çev.) M. Tüzel, İstanbul:YKY Huizinga, J. (1995) Homo Dudens, Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, (çev.), M.A.Kılıçbay İstanbul: Ayrıntı. Jean, G. (2002) Yazı İnsanlığın Belleği, (çev.) N. Başer, İstanbul: YKY. Özdemir, E. (1983) Yazı ve Yazınsal Türler, İstanbul: Varlık Randall, W. L. (1999) Bizi ‘Biz’ Yapan Hikâyeler, (çev.) Ş. S. Kaya, İstanbul: Ayrıntı Berger, J. (2009) Görme Biçimleri, (çev.) Y. Salman, Metis: İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12020
Uygulama/Pratik11818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15    5        
ÖÇ25    5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr