Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002922015HABER KURAMLARIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Medya metinlerinin değerlendirilmesi ve anlamlandırılmasına ilişkin görüşlerin sorgulanmasına yönelik olarak baberin içinde üretildiği, dağıtıma ve alımlamaya çıktığı ortamın toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik faktörlerle birlikte kuramsal açıdan değerlendirilmesi; haberin içerdiği kavramlar bağlamında kavrayabilme becerisini geliştirmenin yanında ideoloji-güç/iktidar ve haber ilişkisi, söylem, anlam ve dil ve haber, kuram ve araştırma, epistemeoloji, pozitivizm, medya ve habere ilişkin teoriler, liberal çoğulcu yaklaşım, eleştirel teori ve eleştirel yaklaşımlar, kültürel çalışmalar, yapıslacı görüş, ekonomi-politik yaklaşım ve eleştirel ekonomi-politiğe dair bir çerçeve çizebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist.Prof.Dr. Soner YAĞLI
Öğrenme Çıktıları
1Disiplinlerarası çözümlemelerde disiplin bilimlerinin kullanılabilirliğini kullanma becerisi.
2Alan kuramsal bilgisi
3Medyanın değerlendirilmesi yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Epistemeloji kavramı, araştırma ve kuram ilişkisi Habere siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak farklı bir değerlendirme Haber ve iktidar Haber ve ideoloji Haber çalışmalarında liberal çoğulcu paradigma Haber çalışmalarında eleştirel teori Haber çalışmalarında yapısalcılık, kültürel çalışmalar Haber çalışmalarında ekonomi-politik yaklaşım Haber çalışmalarında kültürel çalışmalar ve ekonomi-politik arasında bir yakınlaşma çabası: eleştirel ekonomi-politik Medyaya ilişkin genel bir tartışma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve tanıtımı Tanışma
2Epistemeloji kavramı, araştırma ve kuram ilişkisiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
3Habere siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak farklı bir değerlendirmeKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
4Haber ve iktidarKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
5 Haber ve ideoloji Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
6Haber çalışmalarında liberal çoğulcu paradigmaKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
7VizeBilgi Ölçme
8Vizenin değerlendirilmesiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
9 Haber çalışmalarında eleştirel teoriKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
10Haber çalışmalarında eleştirel teoriKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
11Haber çalışmalarında eleştirel teoriKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
12Haber çalışmalarında yapısalcılık, kültürel çalışmalar Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
13Haber çalışmalarında ekonomi-politik yaklaşımKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
14Haber çalışmalarında kültürel çalışmalar ve ekonomi-politik arasında bir yakınlaşma çabası: eleştirel ekonomi-politikKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
15Medyaya ilişkin genel bir tartışmaKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
16FinalBilgi Ölçme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öteki Kuram: Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi - ERDOĞAN, İrfan, ALEMDAR, Korkmaz; Erk Yayınları, Ankara, 2002. Haberi Okumak - İNAL, Ayşe; Temuçin Yayınları, İstanbul, 1996. İdeoloji - EAGLETON, Tery, Çev.: Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. İdeolojinin Serüveni Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme - ÜŞÜR, Serpil Sancar; İmge Yayınevi, Ankara, 1997. İletişim Çalışmalarına Giriş - FISKE, John; Çev.: Süleyman İrvan, Ark Yayınları, Ankara, 1996. Medya İktidar İdeoloji, Der. ve Çev.:Mehmet Küçük, Ark Yayınevi, Ankara, 1999. Medya Kültür Siyaset, Derleyen: Süleyman İrvan, Ark Yayınları, Ankara, 1997. Kültürel Kuram, Philip Smith, Çev.: Selime Güzelsarı, İbrahim Gündoğdu, İstanbul: Babil Yayınları, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155 354 3355   
ÖÇ255 354 3355   
ÖÇ355 354 3355   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr