Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002912016HABER İSTİHBARATI VE RAPORLAMAZorunlu236
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, haberin temel malzemesi olarak anlamlandırılabilecek “istihbarat” kavramını, türlerini, istihbaratın takibinde haber kaynaklarıyla kurulan ilişkileri tanımlamak, dijital dönüşüm ile birlikte istihbarat ve kaynaklardaki çeşitlenmeyi tartışmak ve istihbaratın habere dönüşme süreçlerini haber pratikleriyle açıklamaktır. İstihbarat takibi ve kaynaklara atıf problemi, dersin bir diğer konusunu oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gökçen Başaran İnce
Öğrenme Çıktıları
1İstihbarat kavramını ve türlerini tanımlayabilme
2İstihbarata ulaşmada geleneksel ve alternatif yöntemleri kullanma becerisine sahip olma
3Haber kaynağı ile ilişkiler ve kaynağa atıf konusunda bilgi sahibi olma
4İstihbarat sürecini etkileyen yasal-etik sınırlar hakkında bilgi sahibi olma
5To be able to evaluate news texts critically in context of theoretical background of intelligence
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstihbarat kavramı ve türleri, kaynaklarla ilişkiler, yasal-etik sınırlar, kaynağa atıf süreçleri, istihbaratı işleyip habere dönüştürme ve fikri takip
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, kaynakların tanıtımı
2İstihbarat kavramı
3“Haber değeri” ve “haber süzgeçleri” kavramları bağlamında istihbarata farklı kuramsal yaklaşımlar
4İstihbarat türleri ve haber kaynağı ile temas
5İstihbarat türleri ve kavramının haber örnekleriyle incelenmesi
6Habercilikte dijital dönüşüm ve yeni istihbarat kaynağı olarak “veri”
7İstihbarat toplamada karşılaşılan sorunlar ve fikri takip
8ARA SINAV
9İstihbarat kaynağı olarak hukuk ve güvenlik birimleri
10Spin-doktorluk ve istihbaratın manipülasyonu
11İstihbaratı habere dönüştürürken kaynağa atıf sorunları: kayıtiçi (on the record), kayıtdışı (off the record), arka planda (on background) ve derin arka planda (on deep background) kaynak bilgilerinin kullanımı
12Kaynaklara atıf konusunun haber metinlerinden örneklerle incelenmesi
13Çatışma dönemlerinde istihbaratın işlenmesi: barış gazeteciliği
14Çatışma dönemlerinde istihbaratın işlenmesi: haber örnekleri üzerine değerlendirme
15Genel Değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları. Aslan, Kemal; Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, Anahtar Kitaplar Yayıncılık, İstanbul, 2003. Yüksel, Erkan&Gürcan, Halil İbrahim; Haber Toplama ve Yazma, Tablet Basın Yayın, Konya, 2005. Herman, E.& N.Chomsky, Rızanın İmalatı, BGST Yay., 2012 Hargreaves, I., Gazetecilik, Dost Kitabevi, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım1410140
Soru-Yanıt11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)187
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   4          
ÖÇ2   4          
ÖÇ3   4          
ÖÇ4    5         
ÖÇ5    5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr