Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001832016İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı iletişim biliminin tarihini, temel terminolojisini ve ana ekolleri tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Başaran İnce
Öğrenme Çıktıları
1İletişim kavramını tanımlayabilme
2İletişim biliminin doğuş nedenlerini açıklayabilme
3İletişim biliminin temel kavramlarını kavrayabilme
4İletişim biliminin temel ekollerini tanımlayabilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim kavramı ve türleri İletişim biliminin doğuşu, nedenleri, sonuçları İletişim biliminin tarihi, ana terminoloji ve temel ekoller
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve dersin tanıtımı
2Kültür, Toplum ve İletişim kavramları
3İletişimin Türleri ve Alanın Temel Kavramları
4İletişim Biliminin Doğuşu (Tarihsel-Ekonomik ve Kültürel Arkaplan)
5İletişim Biliminin Tarihsel Evreleri (Teorik ve Ampirik Yönelimler ve Temel Nitelikler)- Chicago Okulu ve Kuramsal Yaklaşımları
6Davranışçı Yaklaşımlar/ Etki Araştırmaları-I (Güçlü Etkiler Yaklaşımları ve Seçilmiş Kuram Örnekleri)
7Davranışçı Yaklaşımlar/ Etki Araştırmaları-II (Sınırlı Etkiler Yaklaşımları ve Seçilmiş Kuramsal Örnekler)
8Ara sınav
9İletişim Biliminde Eleştirel Yaklaşımlar (Temel Kuramsal ve Ampirik Yönelimler)
10İdeoloji Kavramı ve İletişim Bilimi Açısından Önemi-I
11İdeoloji Kavramı ve İletişim Bilimi Açısından Önemi-II
12Semioloji ve Eleştirel Dilbilim Kuramları
13Ekonomi-Politik Yaklaşımlar (Temel Kuramsal ve Ampirik Özellikler ve Seçilmiş Örnek Kuramlar)
14Kültürel Çalışmalar (Temel Kuramsal ve Ampirik Özellikler ve Örnek Kuramlar)
15Genel Değerlendirme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lazar, J. (2001). İletişim Bilimi, İstanbul: Vadi. Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. İstanbul: Pharmakon Mutlu, E. (2017). İletişim Sözlüğü. İstanbul: Ütopya. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar, Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Bütünleme Sınavı155
Derse Katılım14570
Okuma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1    4 
ÖÇ2     5
ÖÇ3    4 
ÖÇ4    4 
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr