Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001832016İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı iletişim biliminin tarihini, temel terminolojisini ve ana ekolleri tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gökçen Başaran İnce
Öğrenme Çıktıları
1İletişim biliminin temel terminolojisini kavrayabilme
2İletişim biliminin ana araştırma geleneklerini kavrayabilme
3İletişim biliminin ana araştırma geleneklerini karşılaştırma ve farkılıklarını yorumlayabilme
4İletişim biliminin interdisipliner doğasını anlamlandırabilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim kavramı ve türleri İletişim biliminin doğuşu, nedenleri, sonuçları İletişim biliminin tarihi, ana terminoloji ve temel ekoller
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve dersin tanıtımı
2Bilim kavramı, modernite-kapitalizm ve bilim ilişkisi
3Sosyal bilimlerin doğuşu, temel epistemolojik ve metodolojik dönemler
4İletişimin Bilim Olarak Ortaya Çıkışı (Tarihsel-Ekonomik ve Kültürel Arkaplan)
5İletişim Biliminin Tarihsel Evreleri (Teorik ve Ampirik Yönelimler ve Temel Nitelikler)- Chicago Okulu ve Kuramsal Yaklaşımı
6Davranışçı Yaklaşımlar/ Etki Araştırmaları-I (Güçlü Etkiler Yaklaşımları ve Seçilmiş Kuram Örnekleri)
7Davranışçı Yaklaşımlar/ Etki Araştırmaları-II (Sınırlı Etkiler Yaklaşımları ve Seçilmiş Kuramsal Örnekler)
8Ara sınav
9İletişim Biliminde Eleştirel Yaklaşımlar (Temel Kuramsal ve Ampirik Yönelimler)
10Ekonomi-Politik ve Eleştirel Ekonomi-Politik Yaklaşımlar-I (Klasik ve eleştirel ekonomi politik yaklaşımların farkları) ( Kültür Endüstrisi ve Bilinç Endüstrisi Yaklaşımları)
11Eleştirel Ekonomi-Politik Yaklaşımlar II (Propoganda ve Rızanın İmalatı, Kültür Emperyalizmi, Beyin İğfal Şebekeleri)
12Kültürel Çalışmalar- İdeoloji I (Marx ve Gramsci’de İdeoloji Kavramı)
13İdeoloji II- Althusser ve İdeoloji Kavramı, Söylem
14Göstergebilimin Temel Kavramları
15Genel Değerlendirme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lazar, J. (2001). İletişim Bilimi, İstanbul: Vadi. Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. İstanbul: Pharmakon Mutlu, E. (2017). İletişim Sözlüğü. İstanbul: Ütopya. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar, Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. Özçetin, B. (2018). Kitle İletişim Kuramları, İstanbul: İletişim
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Bütünleme Sınavı155
Derse Katılım14570
Okuma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1    4         
ÖÇ2     5        
ÖÇ3    4         
ÖÇ4    4         
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr