Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002072017HABER TOPLAMA VE YAZMAZorunlu236
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciler gazete ve dergilerde göreve başladığında, yazılı basının ana malzemesi olan haber yazımı konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmasıdır. Haber ünitelerinde görev alacak gençlerin, haberciliği kurallarına göre yapmasıdır. İşinde başarılı olan gazetecinin istihdam sorunu da olmayacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Gülgün Erdoğan Tosun
Öğrenme Çıktıları
1Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinebilme
2Mesleki ve etik kurallara göre gazetecilik yapabilme
3Haber değeri algısını oluşturma ve geliştirme
4Kamuoyunun doğru bir biçimde oluşmasına katkı sağlamak konusunda bilinçlenme
5Haber medyasına yetişmiş genç profesyoneller kazandırma
6
7
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamıyla ilgili bilgilendirmeANLATIM
2Haber kaynakları, haber kavramı ve haberde bulunması gereken özellikler (Doğruluk, yakınlık, yenilik, önemlilik, kamu yararı, anlaşırlık)ANLATIM
3Haber toplama (göreve giderken hazırlık, not tutma ve kayıt, araştırma, önem sırasına göre kurgulama)ANLATIM
4Haberde objektiflik kriteri ve yorum, kamuoyu ilgisi.ANLATIM
5Haber yazma, 5N 1K Kuralı (Ne, Nerede, Neden, Ne zaman, Nasıl ve Kim?)ANLATIM
6Haber girişi ve çeşitleri (Şekil bakımından, 5N 1K kuralına göre, üslup bakımından)ANLATIM
7Vize SınavıVİZE SINAVI
8Mesleki kurallar (basın etiği, dezenformasyon, sırlara saygı, özel hayatın gizliliği, kişisel çıkarların reddi. İftira ve hakaretten kaçınma, dış etkilerden uzak durma vb.)ANLATIM
9Haber yazımında ters piramit, dörtgen ve normal piramit, kronolojik dizi, zincirleme düzen, blog paragraflar metotlar.ANLATIM
10Siyaset ve siyasetçilerle, hükümetle ilişkilerANLATIM
11Haberde fotoğraf unsuruANLATIM
12İstatistiki verilerin kullanımıUYGULAMA
13Haberde gövdenin düzenlenmesiUYGULAMA
14Haber yazım denemeleriUYGULAMA
15Önemli olaylara bağlı olarak genel tekrarANLATIM
16FİNALFİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Alankuş, Sevda, Gazetecilik ve Habercilik, IPS İletişim Vakfı Yayınları-İSTANBUL, 2003 2. Alver, Füsun, Gazeteciliğin Kuramsal Temelleri, Beta Basım A.Ş.-İSTANBUL 2007 3. Arnett, Peter, Savaş Alanından Canlı Yayın, İletişim Yayınları-İSTANBUL, 1999 4. Aslan, Kemal, Haberin Yol Haritası, Anahtar Kitaplar Yayınevi-İSTANBUL, 2002 5. Aslan, Kemal, Haberim Var!, Anahtar Kitaplar Yayınevi-İSTANBUL, 2003 6. Berker, Sihasi Nahit, Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur, Gazeteciler Cemiyeti-ANKARA, 1986 7. Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı, Media Cad Kitapları-ANKARA, 1999 8. Bohere, G. (Çev: Sural, Nurhan) Gazetecilik Mesleği, Maya Matbaacılık-ANKARA, 1986 9. Schlapp, Hermann, Gazeteciliğe Giriş, Vestfalya Eyaletler Yayınevi Ofset Fotomat-ANKARA, 2000 10. Ergül, Hakan, Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İletişim Yayınları-İSTANBUL, 2000 11. Evliyaoğlu, Gökhan, İletişim Psikolojisi-Psikolojiiletilim, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları-ANKARA,1987 12. Evren, Kerim, Medyada Dil Yanlışları, Alfa Basın Yayım Dağıtım-İSTANBUL, 2007 13. Genç, Ali-Uyguç, Ünal, Radyo Televizyon Haberciliği, Avcıol Basın Yayın, 1998 14. Girgin, Atilla, Yazılı Basında Haber ve Habercilikte Etik (2.Baskı), Anka Basım-İSTANBUL, 2003 15. Kızılcan, Nevzat, Örneklerle Gazetecilik, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları-İSTANBUL 16. Köse, Hüseyin, İletişim Sosyolojisi, Yirmidört Yayınevi-İSTANBUL, 2006 17. Meyer, Philip, (Çev: Bir, Ali Atıf-Sever, Serdar), Bilimsel Gazetecilik, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları ESKİŞEHİR, 1998 18. Mutlu, Erol, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınevi-ANKARA, 1994 19. Mumcu, Uğur, Gazetecilik, DUMAT-İSTANBUL, 1998 20. Simonet. Runee ve Jean, Not Alma Teknikleri, Arıon Yayınevi-İSTANBUL, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma236
Okuma14342
Performans14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ13             
ÖÇ2 4            
ÖÇ3  34 5        
ÖÇ4    5         
ÖÇ5              
ÖÇ6              
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr