Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001001112010TEKNİK ÇİZİMZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı teknik çizim hakkındaki temel bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu amaçla teknik yazı, ölçülendirme, görünüş ve kesit çizimlerini yapabilme becerisini kazandırmak hedeflenmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Şahin Saka, Assoc. Prof. Dr. Cem AYGEN, Assoc. Prof. Dr. Tevfik Ceyhan
Öğrenme Çıktıları
1Teknik resmin temel ilkelerini kavramak, çizgi, yazı, resim kağıdı normlarını kavramak ve uygulamak,
2Geometrik çizimleri yapmak, izdüşüm ve görünüş çıkartmak, eksik görünüşleri tamamlamak,
3Ölçülendirme kurallarını bilmek ve uygulamak, kesit almak, perspektif çizimleri yapmak,
4Tasarım gücünü geliştirme özellikleri kazanılacaktır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Teknik çizimin kuralları, kullanılan çizgi çeşitleri ve bunların kullanıldığı yerler, çizim ölçekleri. - Perspektif çizim, perspektif çeşitleri (izometrik, dimetrik ve eğik ) ve kuralları, bunlara ait model parçaların çizimleri, - İzdüşüm çizimler. İki boyutlu çizimlerde ön, üst ve yan görünüşler. - Cisimlerin ön, üst ve yan görünüşlerinin çizimi, - Cisimlerin iki boyutlu ve üç boyutlu çizimlerinin karşılaştırılması, - Çizimlere ölçü verilmesi, ölçülendirme kuralları, - Kesit çizimler, kesit çizim çeşitleri ve kesit alma kuralları, - Perspektif çizimden iki boyutlu çizim, iki boyutlu çizimden perspektif çizimler yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Teknik resimin önemi, çizim araçları ve kullanımları, yazı ve çizgi standartları standartları.Yazı ve çizgi uygulamaları
2Temel geometrik çizimlerDoğru ve dikme uygulamaları, açılar, üçgen çizimleri
3Temel geometrik çizimlerÇokgen çizimleri
4Temel geometrik çizimlerOval ve elips çizimleri
5İzdüşüm (nokta, doğru ve düzlemin izdüşümleri)Nokta, doğru ve yüzeylerin izdüşümlerinin çizilmesi
6Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespitiİzdüşüm uygulamaları
7Tek görünüşlü, iki görünüşlü, üç görünüşlü parçaların çizimiİzdüşüm uygulamaları
8Görünüş; iki görünüş yardımıyla üçüncü görünüşün çizimiİzdüşüm uygulamaları
9Arasınav
10ÖlçülendirmeÖlçülendirme uygulamaları
11Kesit çıkarmaKesit çizimleri
12PerspektifPerspektif çizimleri
13Üç görünüş uygulamalarıÜç görünüş çizimleri
14Su Ürünleri Mühendisliğinde teknik çizim uygulamalarıSu Ürünleri Mühendisliğinde teknik çizim uygulamaları
15Su Ürünleri Mühendisliğinde teknik çizim uygulamalarıSu Ürünleri Mühendisliğinde teknik çizim uygulamaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koparal, A.H., İplikçioğlu, M. 1990 Uygulamalı Teknik Resim I.Kısım ,175 s Sen, İ.Z., Özçilingir, N., 2007, Teknik Resim, Temel Bilgiler, DE-HA Yayın, ISBN:978975956604. MEGEP Yayınları, 2007, Teknik Resim. Gurbet, R., Düzbastılar, F. O., “Teknik Çizim Ders Notları”, Bornova, Izmir (2002).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Ev Ödevi14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1 3 1  2    2 
ÖÇ22   22 12 2  
ÖÇ3  3      1   
ÖÇ43    22     2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr